W dniu 09.09.2019r. Zamawiający przekazał Wykonawcy robót Plac Budowy w liniach rozgraniczających określonych w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 12.08.2019 r. wydanej przez Wojewodę Lubelskiego niezbędny dla wykonania zleconych robót w zakresie: - działek położonych w pasie drogowym istniejącej drogi krajowej.

W związku z otrzymaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Galeria" została zaktualizowana. W trakcie okresu realizacji Robót co tydzień udostępniane będą zdjęcia z ziemi oraz filmy z postępu prac, raz w miesiącu umieszczane będą także zdjęcia lotnicze z postępu prac.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiła stronę internetową "Serwis dla Podwykonawców" - Na stronie Zamawiającego znajdują się ważne informacje dotyczące Podwykonawców, Usługodawców i Dostawców.

Kliknij, aby przejść do Serwisu dla Podwykonawców.

W dniu 12.08.2019 r. Wojewoda Lubelski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lublin - koniec obw. Kraśnika" Część nr 1: odc. realizacyjny Lublin (węzeł "Konopnica" obecnie "Lublin Węglin" - bez węzła) - węzeł „Niedrzwica D." obecnie „Niedrzwica Duża" z węzłem, długości ok. 12 km”.

W zakładce "Schemat Drogi" dodano wizualizację trasy S19 Lublin - Niedrzwica.

 

Ostatnia aktualizacja:
17.09.2019
Liczba odsłon: