W dniach od 13 września do 10 października 2023 r., Wykonawca planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu na Trasie Głównej drogi ekspresowej S19.

Celem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania robót poprawkowych na odcinkach prostych.

W pierwszej kolejności zostaną wykonane roboty przygotowawcze polegające na wykonaniu tymczasowych przejazdów  począwszy od dnia 13.09.2023 i km 10+605-10+655, kolejno sukcesywnie w km 11+070-11+120; 18+580-18+600; 19+035-19+085 do dnia 21.09.2023.

Ruch dwukierunkowy na jednej jezdni zaplanowany jest w dniach 19-20.09.2023 dla jezdni lewej km 10+630-11+085 oraz w dniach 22-24.09.2023 dla jezdni prawej km 18+610-19+115.

Informacje na temat wprowadzania tymczasowej organizacji ruchu będą przekazywane na bieżąco.

27 czerwca 2022 r. o godzinie 10 Wykonawca planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej DW 834 od skrzyżowania z drogą krajową nr 19 do węzła Niedrzwica Duża zlokalizowanego w ciągu drogi ekspresowej S19.

W związku z koniecznością prowadzenia robót związanych z wykonaniem wzmocnienia konstrukcji na danym odcinku wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30 km/h, a także zawężenie przekroju jezdni i wprowadzenie ruchu wahadłowego sterowanego ręcznie. Prace będą wykonywane etapowo.

27 kwietnia 2022 r. w godzinach od 10 do 14 Wykonawca planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu na odcinku drogi ekspresowej S19 w km 7+000 - 7+800 (jezdnia lewa i prawa). W tym czasie zajęty będzie wewnętrzny pas ruchu oraz wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 90 km/h. Zamknięty pas ruchu zostanie wygrodzony separatorami.

W dniach od 13 czerwca do 30 czerwca 2022 r., Wykonawca planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu na Trasie Głównej drogi ekspresowej S19.

Celem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania robót poprawkowych na odcinkach prostych.

W tym czasie nastąpi zwężenie do jednego pasa ruchu na jezdni lewej i prawej oraz zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości: do 110km/h w odległości 1000 m od prowadzonych robót oraz do 80km/h w odległości 500 m od prowadzonych robót. Zamknięty pas ruchu zostanie wygrodzony tablicami kierunkowymi.

30 marca 2022 r. w godzinach od 10 do 14 Wykonawca zamierza wprowadzić tymczasową organizację ruchu na odcinku drogi ekspresowej S19 w km 7+000 - 7+800 (jezdnia lewa i prawa). W tym czasie zajęty będzie wewnętrzny pas ruchu oraz wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 90 km/h. Zamknięty pas ruchu zostanie wygrodzony separatorami.

 

Ostatnia aktualizacja:
06.03.2023
Liczba odsłon: