Z dniem 11.01.2022 roku wydano Świadectwo Przejęcia części Robót potwierdzające wykonanie Robót w zakresie Trasy Głównej drogi ekspresowej S19 w zakresie uzyskanego pozwolenia na użytkowanie z dnia 13.12.2021 roku.

W dniu 16.12.2021r. do użytku zostanie oddana Trasa Główna na odcinku drogi ekspresowej S19 od węzła Konopnica obecnie Lublin Węglin (bez węzła) do węzła Niedrzwica Duża o długości ok. 12 km.

W piątek 26 listopada 2021 r. na pierwszym odcinku budowy drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lublin - Niedrzwica Duża odbyła się wizyta studyjna. W spotkaniu z przedstawicielami Zamawiającego - GDDKiA, Wykonawcy - firmy Aldesa oraz Nadzoru - firmy ZDI, udział wzięli przedstawiciele mediów. Wizytujący odwiedzili między innymi MOP Radawiec, Węzeł Strzeszkowice oraz Węzeł Niedrzwica Duża.

W dniu 13.12.2021r. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie udzielił pozwolenia na użytkowanie Trasy Głównej drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Konopnica obecnie Lublin Węglin (bez węzła) do węzła Niedrzwica Duża (z węzłem).

15 listopada 2021 r. o godz. 10 Wykonawca planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu na przebudowywanym odcinku drogi krajowej nr 19 w obrębie węzła Strzeszkowice. Prowadzone będą prace związane z budową wysp środkowych na wlotach ronda drogi krajowej nr 19.

Wprowadzony zostanie ruch wahadłowy, sterowany sygnalizacją świetlną przy włączeniu budowanej jezdni do istniejącej drogi krajowej nr 19.

Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności.

 

Ostatnia aktualizacja:
06.03.2023
Liczba odsłon: