16 marca 2022 r. w godzinach od 10 do 14 Wykonawca planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu na odcinku drogi ekspresowej S19 w km 7+000 - 7+800 (jezdnia lewa i prawa). W tym czasie zajęty będzie wewnętrzny pas ruchu oraz wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 90 km/h. Zamknięty pas ruchu zostanie wygrodzony separatorami.

Z dniem 11.01.2022 roku wydano Świadectwo Przejęcia części Robót potwierdzające wykonanie Robót w zakresie Trasy Głównej drogi ekspresowej S19 w zakresie uzyskanego pozwolenia na użytkowanie z dnia 13.12.2021 roku.

W dniu 13.12.2021r. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie udzielił pozwolenia na użytkowanie Trasy Głównej drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Konopnica obecnie Lublin Węglin (bez węzła) do węzła Niedrzwica Duża (z węzłem).

W dniu 16.12.2021r. do użytku zostanie oddana Trasa Główna na odcinku drogi ekspresowej S19 od węzła Konopnica obecnie Lublin Węglin (bez węzła) do węzła Niedrzwica Duża o długości ok. 12 km.

W piątek 26 listopada 2021 r. na pierwszym odcinku budowy drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lublin - Niedrzwica Duża odbyła się wizyta studyjna. W spotkaniu z przedstawicielami Zamawiającego - GDDKiA, Wykonawcy - firmy Aldesa oraz Nadzoru - firmy ZDI, udział wzięli przedstawiciele mediów. Wizytujący odwiedzili między innymi MOP Radawiec, Węzeł Strzeszkowice oraz Węzeł Niedrzwica Duża.

 

Ostatnia aktualizacja:
Liczba odsłon: