Z dniem 11.01.2022 roku wydano Świadectwo Przejęcia części Robót potwierdzające wykonanie Robót w zakresie Trasy Głównej drogi ekspresowej S19 w zakresie uzyskanego pozwolenia na użytkowanie z dnia 13.12.2021 roku.

 

Ostatnia aktualizacja:
06.03.2023
Liczba odsłon: