/Postęp Robót 02.12.- 08.12.19r.

Roboty przygotowawcze

 • Usunięcie drzew i krzewów
 • Wycinka i karczowanie powierzchni zadrzewionych
 • Wyburzenie obiektów budowlanych
 • Rozbiórka reklam

Branża drogowa

 • Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami - całość
 • Rozebranie ogrodzeń - całość
 • Zdjęcie warstwy humusu - TG
 • Wykonanie wykopów - TG
 • Wykonanie nasypów (Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu z uszlachetnieniem) - TG
 • Wykonanie nasypów (Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu) - TG
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi - TG
 • Wymiana gruntów słabonośnych - TG
 • Wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn kamiennych wymiany dynamicznej (DR) - TG
 • Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C 1,5/2,0 gr. 33cm - TG
 • Zdjęcie warstwy humusu - DG 107088L
 • Wykonanie nasypów (Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu) - DG 107088L
 • Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu z uszlachetnieniem - DG 107088L
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi - DG 107088L
 • Zdjęcie warstwy humusu - Drogi dojazdowe
 • Wykonanie nasypów (Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu) - Drogi dojazdowe
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi gr. 20cm - Drogi dojazdowe
 • Wymiana gruntów słabonośnych - Drogi dojazdowe
 • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem C 0,4/0,5 gr. 25cm - Drogi dojazdowe
 • Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C 1,5/2,0 gr. 15cm - Drogi dojazdowe
 • Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C 1,5/2,0 gr. 33cm - Drogi dojazdowe
 • Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C 1,5/2,0 gr. 31cm - Drogi dojazdowe
 • Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża - Drogi dojazdowe
 • Zdjęcie warstwy humusu - MOP Zemborzyce
 • Zdjęcie warstwy humusu - MOP Radawiec

Branża mostowa

 • Wytyczenie obiektu - w zakresie osi - WD-1, KD-1a, WD-2, WD-3, WD-4, MS-5, MD-5a, WD-6, WS-7, WD-7a, MS-8
  MD-8a, WD-9, WD-10, WD-11, PZM- 1 (S19), PZM-1 (DD25), PZM-2 (S19), PZM-2 (DD25), P-3 (DD-4a), P-3 (DD-26b),
  PZM-4, PZM-5, P-6 (S19), P-6 (DD27), PZM-7, PZM-8, P-9 (S19), P-9 (Łącznica L02L), P-9 (Łącznica L04P)
 • Wykonanie wykopów - WD-1, KD-1a, WD-2, WD-3, WD-6, WS-7, WD-7a, P-6 (S19), P-6 (DD27),PZM-7, PZM-8, P-9 (S19), P-9 (Łącznica L02L), P-9 (Łącznica L04P)
 • Beton niekonstrukcyjny - KD-1a, WD-2, WD-3, WD-6, WS-7, WD-7a
 • Wzmocnienie podłoża kolumnami DSM fi800 - WD-1, WD-2, WD-6, WS-7, WD-7a
 • Beton fundamentów B35 (C30/37) - KD-1a, WD-2, WD-3, WD-6, 
 • Beton ławy fundamentowej - P-6 (S19), P-6 (DD27), PZM-7, PZM-8, P-9 (S19), P-9 (Łącznica L02L), P-9 (Łącznica L04P)
 • Zbrojenie ławy - KD-1a, WD-2, WD-3, WD-6, WD-7a
 • Zbrojenie filarów - WD-6
 • Wymiana gruntu pod fundament na stabilizację cementem z wykopem - WD-3
 • Przewód prefabrykowany - PZM-7, PZM-8, P-9 (S19), P-9 (Łącznica L02L), P-9 (Łącznica L04P)
 • Beton wlotów/wylotów B35 (C30/37) - P-6 (S19), PZM-8, P-9 (S19), P-9 (Łącznica L02L), P-9 (Łącznica L04P)
 • Beton płyty zespalającej  B35 (C30/37) - P-6 (S19), P-6 (DD27), PZM-8, P-9 (S19), P-9 (Łącznica L04P)
 • Zbrojenie AIIIN - wlot/wylot - P-6 (S19), PZM-8, P-9 (S19), P-9 (Łącznica L02L), P-9 (Łącznica L04P)
 • Zbrojenie AIIIN - płyta zespalająca - P-6 (S19), P-6 (DD27), PZM-8, P-9 (S19), P-9 (Łącznica L02L), P-9 (Łącznica L04P)

Branża elektroenergetyczna

 • Kolizja LN3: DD23/ km 0+370 - 0+600
 • Kolizja LN8
 • Kolizja LN10
 • Kolizja LN11
 • Kolizja LN12
 • Kolizja LN13 
 • Kolizja LN14
 • Kolizja LN17
 • Kolizja LN18
 • Kolizja LN25
 • Kolizja LN32
 • Kolizja LN35
 • Kolizja LS1
 • Kolizja LS2
 • Kolizja LS10

Branża teletechniczna

 • Kolizja nr 2: km 0+330 - 0+830 
 • Kolizja nr 4: km 2+160
 • Kolizja nr 5
 • Kolizja nr 6: km 4+280
 • Kolizja nr 7: km 4+700
 • Kolizja nr 8: km 4+700
 • Kolizja nr 9: km 5+000 - 5+100
 • Kolizja nr 10: km 5+200
 • Kolizja nr 12: km 5+950
 • Kolizja nr 14: PKP Telekom km 7+170
 • Kolizja nr 15: km 7+820 - 8+220 Orange + POLKOMTEL
 • Kolizja nr 17: km 9+800

Branża sanitarna 

 • Kolizja 1W
 • Kolizja 2W
 • Kolizja 4W
 • Kolizja 5W
 • Kolizja 6W
 • Kolizja 7W
 • Kolizja 8W
 • Kolizja 9W
 • Kolizja 10W
 • Demontaże i likwidacje istniejących zbiorników i przyłączy kanalizacyjnych
 • Kolizja 1G
 • Kolizja 3G
 • Kolizja 4G
 • Kolizja 13G
 • Kolizja 14G

/Postęp Robót 25.11.- 01.12.19r.

Roboty przygotowawcze

 • Usunięcie drzew i krzewów
 • Wycinka i karczowanie powierzchni zadrzewionych
 • Wyburzenie obiektów budowlanych
 • Rozbiórka reklam

Branża drogowa

 • Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami - całość
 • Rozebranie ogrodzeń - całość
 • Zdjęcie warstwy humusu - TG
 • Wykonanie wykopów - TG
 • Wykonanie nasypów (Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu z uszlachetnieniem) - TG
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi - TG
 • Wymiana gruntów słabonośnych - TG
 • Wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn kamiennych wymiany dynamicznej (DR) - TG
 • Wykonanie nasypów (Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu) - TG
 • Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C 1,5/2,0 gr. 33cm - TG
 • Zdjęcie warstwy humusu - DG 107088L
 • Wykonanie nasypów (Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu) - DG 107088L
 • Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu z uszlachetnieniem - DG 107088L
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi - DG 107088L
 • Zdjęcie warstwy humusu - Drogi dojazdowe
 • Wykonanie nasypów (Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu) - Drogi dojazdowe
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi gr. 20cm - Drogi dojazdowe
 • Wymiana gruntów słabonośnych - Drogi dojazdowe
 • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem C 0,4/0,5 gr. 25cm - Drogi dojazdowe
 • Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C 1,5/2,0 gr. 15cm - Drogi dojazdowe
 • Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C 1,5/2,0 gr. 33cm - Drogi dojazdowe
 • Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C 1,5/2,0 gr. 31cm - Drogi dojazdowe
 • Zdjęcie warstwy humusu - MOP Zemborzyce

Branża mostowa

 • Wytyczenie obiektu - w zakresie osi - WD-1, KD-1a, WD-2, WD-3, WD-4, MS-5, MD-5a, WD-6, WS-7, WD-7a, MS-8
  MD-8a, WD-9, WD-10, WD-11, PZM- 1 (S19), PZM-1 (DD25), PZM-2 (S19), PZM-2 (DD25), P-3 (DD-4a), P-3 (DD-26b),
  PZM-4, PZM-5, P-6 (S19), P-6 (DD27), PZM-7, PZM-8, P-9 (S19), P-9 (Łącznica L02L), P-9 (Łącznica L04L)
 • Wykonanie wykopów - WD-1, KD-1a, WD-2, WD-3, WD-6, WS-7, WD-7a, P-6 (S19), P-6 (DD27),PZM-7, PZM-8, P-9 (S19), P-9 (Łącznica L02L), P-9 (Łącznica L04L)
 • Beton niekonstrukcyjny - KD-1a, WD-2, WD-3, WD-6, WS-7, WD-7a
 • Wzmocnienie podłoża kolumnami DSM fi800 - WD-2, WD-6, WS-7, WD-7a
 • Beton fundamentów B35 (C30/37) - WD-2, WD-3, WD-6, 
 • Beton ławy fundamentowej - P-6 (S19), P-6 (DD27), PZM-7, PZM-8, P-9 (S19), P-9 (Łącznica L02L), P-9 (Łącznica L04L)
 • Zbrojenie ławy - WD-2, WD-3, WD-6
 • Przewód prefabrykowany - PZM-7, PZM-8, P-9 (S19), P-9 (Łącznica L02L), P-9 (Łącznica L04L)
 • Beton wlotów/wylotów B35 (C30/37) - PZM-8, P-9 (S19), P-9 (Łącznica L02L), P-9 (Łącznica L04L)
 • Beton płyty zespalającej  B35 (C30/37) - P-9 (S19), P-9 (Łącznica L04L)
 • Zbrojenie AIIIN - wlot/wylot - PZM-8, P-9 (S19), P-9 (Łącznica L02L), P-9 (Łącznica L04L)
 • Zbrojenie AIIIN - płyta zespalająca - P-9 (S19)

Branża elektroenergetyczna

 • Kolizja LN3: DD23/ km 0+370 - 0+600
 • Kolizja LN8
 • Kolizja LN10
 • Kolizja LN13 
 • Kolizja LN14
 • Kolizja LN17
 • Kolizja LN18
 • Kolizja LN25
 • Kolizja LN32
 • Kolizja LN35
 • Kolizja LS10

Branża teletechniczna

 • Kolizja nr 2: km 0+330 - 0+830 
 • Kolizja nr 4: km 2+160
 • Kolizja nr 5: km 2+460 - 4+070
 • Kolizja nr 6: km 4+280
 • Kolizja nr 7: km 4+700
 • Kolizja nr 8: km 4+700
 • Kolizja nr 9: km 5+000 - 5+100
 • Kolizja nr 10: km 5+200
 • Kolizja nr 12: km 5+950
 • Kolizja nr 14: PKP Telekom km 7+170
 • Kolizja nr 15: km 7+820 - 8+220 Orange + POLKOMTEL
 • Kolizja nr 17: km 9+800

Branża sanitarna 

 • Kolizja 1W
 • Kolizja 2W
 • Kolizja 4W
 • Kolizja 6W
 • Kolizja 7W
 • Kolizja 8W
 • Kolizja 9W
 • Kolizja 1G
 • Kolizja 3G
 • Kolizja 4G
 • Kolizja 13G

Roboty dodatkowe

 • Kolizja 14G: km 11+108 (TG S19)
 • Wymiana gruntów słabonośnych - TG
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi gr. 20cm - TG

/Postęp Robót 18.11.- 24.11.19r.

Roboty przygotowawcze

 • Wycinka i karczowanie powierzchni zadrzewionych
 • Wyburzenie obiektów budowlanych
 • Rozbiórka reklam

Branża drogowa

 • Zdjęcie warstwy humusu - TG
 • Wykonanie wykopów - TG
 • Wykonanie nasypów (Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu z uszlachetnieniem) - TG
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi - TG
 • Wymiana gruntów słabonośnych - TG
 • Wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn kamiennych wymiany dynamicznej (DR) - TG
 • Wykonanie nasypów (Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu) - TG
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi gr. 20cm - Drogi dojazdowe
 • Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C 1,5/2,0 gr. 15cm - Drogi dojazdowe
 • Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C 1,5/2,0 gr. 33cm - Drogi dojazdowe

Branża mostowa

 • Wykonanie wykopów - KD-1a
 • Beton niekonstrukcyjny - WD-2
 • Wykonanie wykopów - WD-2
 • Zbrojenie ławy - WD-2
 • Wykonanie wykopów - WD-3
 • Wymiana gruntu pod fundament na grunt niespoisty z wykopem - WD-3
 • Beton niekonstrukcyjny - WD-3
 • Zbrojenie ławy - WD-3
 • Beton fundamentów - WD-6
 • Zbrojenie ławy - WD-6
 • Wzmocnienie podłoża kolumnami DSM fi800 - WS-7
 • Wzmocnienie podłoża kolumnami DSM fi800 - WD-7a
 • Wykonanie wykopu - PZM-1 (S19)
 • Wykonanie wykopu - PZM-1 (DD25)
 • Wykonanie wykopu - PZM-2 (S19)
 • Beton ławy fundamentowej B35 (C30/37) - PZM-2 (S19)
 • Wykonanie wykopu - PZM-2 (DD25)
 • Beton ławy fundamentowej B35 (C30/37) - PZM-2 (DD25)
 • Wykonanie wykopu - P-6 (S19)
 • Beton ławy fundamentowej B35 (C30/37) - P-6 (S19)
 • Wykonanie wykopu - P-6 (DD-27)
 • Beton ławy fundamentowej B35 (C30/37) - P-6 (DD-27)

Branża elektroenergetyczna

 • Kolizja LS13
 • Kolizja LS17
 • Kolizja LN18

Branża teletechniczna

 • Kolizja nr 7: km 4+700
 • Kolizja nr 8: km 4+700

Branża sanitarna 

 • Kolizja 4W
 • Kolizja 6W
 • Kolizja 7W
 • Kolizja 9W
 • Kolizja 1G
 • Kolizja 3G
 • Kolizja 4G
 • Kolizja 13G

Roboty dodatkowe

 • Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych - WD-3
 • Wykonanie wykopu - P-6 (S19)
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi - TG

/Postęp Robót 11.11.- 17.11.19r.

Roboty przygotowawcze

 • Usunięcie drzew i krzewów
 • Wycinka i karczowanie powierzchni zadrzewionych
 • Wyburzenie obiektów budowlanych
 • Rozbiórka reklam

Branża drogowa

 • Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami - całość
 • Rozebranie ogrodzeń - całość
 • Zdjęcie warstwy humusu - Droga ekspresowa S19
 • Zdjęcie warstwy humusu - DG 107088L
 • Zdjęcie warstwy humusu - MOP Zemborzyce
 • Zdjęcie warstwy humusu - Drogi dojazdowe
 • Wykonanie wykopów - TG
 • Wykonanie nasypów (Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu) - TG
 • Wykonanie nasypów (Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu) - DG 107088L 
 • Wykonanie nasypów (Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu) - Drogi dojazdowe
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi - TG
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi - DG 107088L
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi gr. 20cm - Drogi dojazdowe
 • Wymiana gruntów słabonośnych - TG
 • Wymiana gruntów słabonośnych - Drogi dojazdowe
 • Wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn kamiennych wymiany dynamicznej (DR) - TG
 • Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C 1,5/2,0 gr. 33cm - TG
 • Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C 1,5/2,0 gr. 33cm - Drogi dojazdowe
 • Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C 1,5/2,0 gr. 31cm - Drogi dojazdowe

Branża mostowa

 • Wytyczenia obiektów : WD-1, KD-1a, WD-2, WD-3, WD-4, MS-5, MD-5a, WD-6, WS-7, WD-7a, MS-8, MD-8a, WD-9, WD-10, 
  WD-11 (w zakresie osi)
 • Wytyczenia obiektów : PZM-1 (S19), PZM-1 (DD25), PZM-2 (DD25), P-3 (S19), P-3 (DD4a), P-3 (DD26b), 
  PZM-4, PZM-5, P-6 (S19), P-6 (DD27), PZM-7, PZM-8, P-9 (S19), P-9 (Łącznica L02L), P-9 (Łącznica L04P)
  (w zakresie osi)
 • Wykonanie wykopów WD-1
 • Wykonanie wykopów KD-1a
 • Wykonanie wykopów WD-2
 • Wykonanie wykopów WD-3
 • Wykonanie wykopów WD-6
 • Wykonanie wykopów PZM-7 (S19)
 • Wykonanie wykopów PZM-8 (S19)
 • Wykonanie wykopów P-9 (S19)
 • Wykonanie wykopów P-9 (Łącznica L02L)
 • Wykonanie wykopów P-9 (Łącznica L04L)
 • Wymiana gruntu pod fundament WD-3
 • Wzmocnienie podłoża kolumnami DSM fi800 WD-2
 • Wzmocnienie podłoża kolumnami DSM fi800 WD-6
 • Beton niekonstrukcyjny KD-1a
 • Beton niekonstrukcyjny WD-2
 • Beton niekonstrukcyjny WD-3
 • Beton niekonstrukcyjny WD-6
 • Beton ławy fundamentowej PZM-7 (S19)
 • Beton ławy fundamentowej PZM-8 (S19)
 • Beton ławy fundamentowej P-9 (S19)
 • Beton ławy fundamentowej P-9 (Łącznica L02L)
 • Beton ławy fundamentowej P-9 (Łącznica L04L)
 • Przewód prefabrykowany PZM-7 (S19)
 • Przewód prefabrykowany PZM-8
 • Przewód prefabrykowany P-9 (S19)
 • Przewód prefabrykowany P-9 (Łącznica L02P)
 • Przewód prefabrykowany P-9 (Łącznica L04P)
 • Zbrojenie ławy - WD-3
 • Zbrojenie ławy - WD-6
 • Zbrojenie wlotów/wylotów P-9 (S19)

Branża elektroenergetyczna

 • Kolizja LN3: DD23 km 0+370 - 0+600
 • Kolizja LS10
 • Kolizja LS12: km10+140
 • Kolizja LN18
 • Kolizja LN25
 • Kolizja LN32

Branża teletechniczna

 • Kolizja nr 2: km 0+330 - 0+830
 • Kolizja nr 4: km 2+160
 • Kolizja nr 6: km 4+280
 • Kolizja nr 7: km 4+700
 • Kolizja nr 8: km 4+700
 • Kolizja nr 9: km 5+000 - 5+100
 • Kolizja nr 10: km 5+200
 • Kolizja nr 12: km 5+950
 • Kolizja nr 13: km 6+500

Branża sanitarna 

 • Kolizja 1W
 • Kolizja 2W
 • Kolizja 4W
 • Kolizja 6W
 • Kolizja 7W
 • Kolizja 8W
 • Kolizja 9W
 • Kolizja 1G
 • Kolizja 3G
 • Kolizja 4G
 • Kolizja 13G

Roboty dodatkowe

 • Branża sanitarna - wodociągi - Kolizja W10
 • Branża sanitarna - kanalizacja sanitarna - Demontaże i likwidacje istniejących zbiorników i przyłączy kanalizacji
 • Wykonanie wykopów PZM-7 (S19)
 • Wymiana gruntów słabonośnych - TG
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi - TG
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi - DG 107088L

/Postęp Robót 04.11.- 10.11.19r.

Roboty przygotowawcze

 • Usunięcie drzew i krzewów
 • Wycinka i karczowanie powierzchni zadrzewionych
 • Wyburzenie obiektów budowlanych
 • Rozbiórka reklam

Branża drogowa

 • Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami - całość
 • Rozebranie ogrodzeń - całość
 • Zdjęcie warstwy humusu - Droga ekspresowa S19
 • Zdjęcie warstwy humusu - DG 107088L
 • Zdjęcie warstwy humusu - MOP Zemborzyce
 • Zdjęcie warstwy humusu - Drogi dojazdowe
 • Wykonanie wykopów - TG
 • Wykonanie wykopów - Drogi dojazdowe
 • Wykonanie nasypów - TG
 • Wykonanie nasypów - Drogi dojazdowe
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi - TG
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi - DG 107088L
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi gr. 20cm - Drogi dojazdowe
 • Wymiana gruntów słabonośnych - TG
 • Wymiana gruntów słabonośnych - Drogi dojazdowe
 • Wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn kamiennych wymiany dynamicznej (DR) - TG
 • Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C 1,5/2,0 gr. 33cm - TG
 • Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C 1,5/2,0 gr. 33cm - Drogi dojazdowe
 • Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C 1,5/2,0 gr. 31cm - Drogi dojazdowe

Branża mostowa

 • Wytyczenia obiektów : WD-1, KD-1a, WD-2, WD-3, WD-4, MS-5, MD-5a, WD-6, WS-7, WD-7a, MS-8, MD-8a, WD-9, WD-10, 
  WD-11
 • Wytyczenia obiektów : PZM-1 (S19), PZM-1 (DD25), PZM-2 (DD25), P-3 (S19), P-3 (DD-4a), P-3 (DD-26b),
  PZM-4, PZM-5, P-6 (S19), P-6 (DD27), PZM-7, PZM-8, P-9 (S19), P-9 (Łącznica L02L), P-9 (Łącznica L04P)
 • Wykonanie wykopów WD-1
 • Wykonanie wykopów WD-2
 • Wykonanie wykopów WD-3
 • Wykonanie wykopów WD-6
 • Wykonanie wykopów PZM-7 (S19)
 • Wykonanie wykopów PZM-8 (S19)
 • Wykonanie wykopów P-9 (S19)
 • Wykonanie wykopów P-9 (Łącznica L02L)
 • Wykonanie wykopów P-9 (Łącznica L04L)
 • Wzmocnienie podłoża kolumnami DSM fi800 WD-2
 • Wzmocnienie podłoża kolumnami DSM fi800 WD-6
 • Beton niekonstrukcyjny WD-3
 • Beton niekonstrukcyjny WD-6
 • Beton ławy fundamentowej P-6 (S19)
 • Beton wlotów/wylotów P-9 (S19)
 • Beton ławy fundamentowej PZM-7 (S19)
 • Beton ławy fundamentowej PZM-8 (S19)
 • Beton ławy fundamentowej P-9 (S19)
 • Beton ławy fundamentowej P-9 (Łącznica L02L)
 • Beton ławy fundamentowej P-9 (Łącznica L04L)
 • Przewód prefabrykowany P-9 (S19)
 • Przewód prefabrykowany PZM-8
 • Przewód prefabrykowany P-9 (Łącznica L04P)
 • Zbrojenie wlotów/wylotów P-9 (S19)

Branża elektroenergetyczna

 • Kolizja LN3: DD23 km 0+370 - 0+600
 • Kolizja LN18
 • Kolizja LN25
 • Kolizja LN32

Branża teletechniczna

 • Kolizja nr 2: km 0+330 - 0+830
 • Kolizja nr 4: km 2+160
 • Kolizja nr 6: km 4+280
 • Kolizja nr 7: km 4+700
 • Kolizja nr 8: km 4+700
 • Kolizja nr 9: km 5+000 - 5+100
 • Kolizja nr 10: km 5+200
 • Kolizja nr 12: km 5+950

Branża sanitarna 

 • Kolizja 7W
 • Kolizja 8W
 • Kolizja 9W
 • Kolizja 1G

/Postęp Robót 28.10.- 03.11.19r.

Roboty przygotowawcze

 • Usunięcie drzew i krzewów
 • Wycinka i karczowanie powierzchni zadrzewionych
 • Wyburzenie obiektów budowlanych
 • Rozbiórka reklam

Branża drogowa

 • Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami - całość
 • Rozebranie ogrodzeń - całość
 • Zdjęcie warstwy humusu - Droga ekspresowa S19
 • Zdjęcie warstwy humusu - MOP Zemborzyce
 • Zdjęcie warstwy humusu - Drogi dojazdowe
 • Wykonanie wykopów - TG
 • Wykonanie wykopów - Drogi dojazdowe
 • Wykonanie nasypów - TG
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi - TG
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi gr. 20cm - Drogi dojazdowe
 • Wymiana gruntów słabonośnych - TG
 • Wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn kamiennych wymiany dynamicznej (DR) - TG
 • Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C 1,5/2,0 gr. 33cm - TG
 • Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C 1,5/2,0 gr. 33cm - Drogi dojazdowe

Branża mostowa

 • Wytyczenia obiektów : WD-1, KD-1a, WD-2, WD-3, WD-4, MS-5, MD-5a, WD-6, WS-7, WD-7a, MS-8, MD-8a, WD-9, WD-10, 
  WD-11
 • Wytyczenia obiektów : PZM-1 (S19), PZM-1 (DD25), PZM-2 (DD25), P-3 (S19), P-3 (DD-4a), P-3 (DD-26b), PZM-4, PZM-5, P-6 (S19), P-6 (DD27), PZM-7, PZM-8, P-9 (S19), P-9 (Łącznica L02L), P-9 (Łącznica L04P)
 • Wykonanie wykopów WD-1
 • Wykonanie wykopów KD-1a
 • Wykonanie wykopów WD-2
 • Wykonanie wykopów WD-3
 • Wykonanie wykopów WD-6
 • Wykonanie wykopów P-6 (S19)
 • Wykonanie wykopów P-6 (DD27)
 • Wykonanie wykopów PZM-7 (S19)
 • Wykonanie wykopów PZM-8 (S19)
 • Wykonanie wykopów P-9 (S19)
 • Wykonanie wykopów P-9 (Łącznica L02L)
 • Wykonanie wykopów P-9 (Łącznica L04L)
 • Wzmocnienie podłoża kolumnami DSM fi800 WD-6
 • Beton ławy fundamentowej P-6 (S19)
 • Beton ławy fundamentowej P-6 (DD27)
 • Beton ławy fundamentowej PZM-7 (S19)
 • Beton ławy fundamentowej PZM-8 (S19)
 • Beton ławy fundamentowej P-9 (S19)
 • Beton ławy fundamentowej P-9 (Łącznica L02L)
 • Beton ławy fundamentowej P-9 (Łącznica L04P)
 • Przewód prefabrykowany P-9 (S19)

Branża elektroenergetyczna

 • Kolizja LN3: DD23 km 0+370 - 0+600
 • Kolizja LN30
 • Kolizja LN32

Branża teletechniczna

 • Kolizja nr 6: km 4+280
 • Kolizja nr 7: km 4+700
 • Kolizja nr 10

Branża sanitarna 

 • Kolizja 6W
 • Kolizja 7W
 • Kolizja 9W
 • Kolizja 1G

Roboty dodatkowe

 • Likwidacja istniejących studni ujściowych/głębinowych ( nr 9, 10, 11, 12)

/Postęp Robót 21.10.-27.10.19r.

Roboty przygotowawcze

 • Usunięcie drzew i krzewów
 • Wycinka i karczowanie powierzchni zadrzewionych
 • Wyburzenie obiektów budowlanych
 • Rozbiórka reklam

Branża drogowa

 • Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami - całość
 • Rozebranie ogrodzeń - całość
 • Zdjęcie warstwy humusu - Droga ekspresowa S19
 • Zdjęcie warstwy humusu - MOP Zemborzyce
 • Zdjęcie warstwy humusu - Drogi dojazdowe
 • Wykonanie wykopów - TG
 • Wykonanie wykopów - Drogi dojazdowe
 • Wykonanie nasypów - TG
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi - TG
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi gr. 20cm - Drogi dojazdowe
 • Wymiana gruntów słabonośnych - TG
 • Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C 1,5/2,0 gr. 33cm - TG

Branża mostowa

 • Wytyczenia obiektów : WD-1, KD-1a, WD-2, WD-3, WD-4, MS-5, MD-5a, WD-6, WS-7, WD-7a, MS-8, MD-8a, WD-9, WD-10, 
  WD-11
 • Wytyczenia obiektów : PZM-1 (S19), PZM-1 (DD25), PZM-2 (DD25), P-3 (S19), P-3 (DD-4a), P-3 (DD-26b), PZM-4, PZM-5, P-6 (S19), P-6 (DD27), PZM-7, PZM-8, P-9 (S19), P-9 (Łącznica L02L), P-9 (Łącznica L04P)
 • Wykonanie wykopów WD-1
 • Wykonanie wykopów WD-6
 • Wykonanie wykopów P-6 (S19)
 • Wykonanie wykopów PZM-8 (S19)
 • Wykonanie wykopów P-9 (S19)
 • Wykonanie wykopów P-9 (Łącznica L02L)
 • Wykonanie wykopów P-9 (Łącznica L04L)
 • Wzmocnienie podłoża kolumnami DSM fi800 WD-6
 • Beton ławy fundamentowej P-6 (S19)
 • Beton ławy fundamentowej PZM-8 (S19)
 • Beton ławy fundamentowej P-9 (S19)
 • Beton ławy fundamentowej P-9 (Łącznica L02L)
 • Beton ławy fundamentowej P-9 (Łącznica L04P)
 • Przewód prefabrykowany P-9 (S19)

Branża elektroenergetyczna

 • Kolizja LN3: DD23 km 0+370 - 0+600
 • Kolizja LN35: km 11+600
 • Kolizja LN28: km 8+600
 • Kolizja LS8: km 8+200
 • Kolizja LS13: km 11+290

Branża teletechniczna

 • Kolizja nr 2: km 0+330 - 0+830
 • Kolizja nr 6: km 4+280
 • Kolizja nr 12: km 5+950

Branża sanitarna 

 • Przebudowa W-1
 • Kolizja 4W
 • Kolizja 9W
 • Kolizja 1G

Roboty dodatkowe

 • Likwidacja istniejących studni ujściowych/głębinowych ( nr 9, 10, 11, 12)

/Postęp Robót 14.10.-20.10.19r.

Roboty przygotowawcze

 • Usunięcie drzew i krzewów
 • Wycinka i karczowanie powierzchni zadrzewionych
 • Wyburzenie obiektów budowlanych

Branża drogowa

 • Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami - całość
 • Rozebranie ogrodzeń - całość
 • Zdjęcie warstwy humusu - Droga ekspresowa S19
 • Zdjęcie warstwy humusu - MOP Zemborzyce
 • Zdjęcie warstwy humusu - Drogi dojazdowe
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi - TG
 • Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C 1,5/2,0 gr. 33cm
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2,0 lub gruntu niespoistego ( naturalnego lub antropogenicznego) stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 1,5/2,0 gr. 22cm

/Postęp Robót 07.10.-13.10.19r.

Roboty przygotowawcze

 • Usunięcie drzew i krzewów
 • Wyburzenie obiektów budowlanych
 • Wycinka i karczowanie powierzchni zadrzewionych

Branża drogowa

 • Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami - całość
 • Zdjęcie warstwy humusu - Droga ekspresowa S19
 • Zdjęcie warstwy humusu - MOP Zemborzyce
 • Zdjęcie warstwy humusu - Drogi dojazdowe
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi - TG

/Postęp Robót 30.09.-06.10.19r.

Roboty przygotowawcze

 • Usunięcie drzew i krzewów
 • Wycinka i karczowanie powierzchni zadrzewionych
 • Wyburzenie obiektów budowlanych

Branża drogowa

 • Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami - całość
 • Zdjęcie warstwy humusu - Droga ekspresowa S19
 • Zdjęcie warstwy humusu - MOP Zemborzyce
 • Zdjęcie warstwy humusu - Drogi dojazdowe

/Postęp Robót 23.09.-29.09.19r.

Roboty przygotowawcze

 • Wycinka i karczowanie powierzchni zadrzewionych
 • Usunięcie drzew i krzewów
 • Wyburzenie obiektów budowlanych

Branża drogowa

 • Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami - całość
 • Zdjęcie warstwy humusu - Droga ekspresowa S19
 • Zdjęcie warstwy humusu - MOP Zemborzyce
 • Zdjęcie warstwy humusu - Drogi dojazdowe

Branża mostowa

 • Wykonanie wykopów fundamentowych - przepust P-06 (S19)
 • Wykonanie wykopów fundamentowych - przepust P-06 (DD27)
 • Wykonanie wykopów fundamentowych - przepust PZM-7 (S19)
 • Wykonanie wykopów fundamentowych - przepust PZM-8 (S19)
 • Wykonanie wykopów fundamentowych - przepust P-9 (S19)
 • Wykonanie wykopów fundamentowych - przepust P-9 (łącznica L02L)
 • Wykonanie wykopów fundamentowych - przepust P-9 (łącznica L04P)

/Postęp Robót 16.09.-22.09.19r.

Branża drogowa

 • Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami.
 • Usunięcie drzew i krzewów
 • Zdjęcie warstwy humusu - MOP Zemborzyce

/ Postęp robót

W związku z wydaniem przez Wojewodę Lubelskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przystąpiono do prac przygotowawczych związanych z przekazaniem Wykonawcy dostępu do Placu Budowy.

 

 

 

Ostatnia aktualizacja:
10.12.2019
Liczba odsłon: