/Postęp Robót 04.11.- 10.11.19r.

Roboty przygotowawcze

 • Usunięcie drzew i krzewów
 • Wycinka i karczowanie powierzchni zadrzewionych
 • Wyburzenie obiektów budowlanych
 • Rozbiórka reklam

Branża drogowa

 • Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami - całość
 • Rozebranie ogrodzeń - całość
 • Zdjęcie warstwy humusu - Droga ekspresowa S19
 • Zdjęcie warstwy humusu - DG 107088L
 • Zdjęcie warstwy humusu - MOP Zemborzyce
 • Zdjęcie warstwy humusu - Drogi dojazdowe
 • Wykonanie wykopów - TG
 • Wykonanie wykopów - Drogi dojazdowe
 • Wykonanie nasypów - TG
 • Wykonanie nasypów - Drogi dojazdowe
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi - TG
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi - DG 107088L
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi gr. 20cm - Drogi dojazdowe
 • Wymiana gruntów słabonośnych - TG
 • Wymiana gruntów słabonośnych - Drogi dojazdowe
 • Wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn kamiennych wymiany dynamicznej (DR) - TG
 • Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C 1,5/2,0 gr. 33cm - TG
 • Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C 1,5/2,0 gr. 33cm - Drogi dojazdowe
 • Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C 1,5/2,0 gr. 31cm - Drogi dojazdowe

Branża mostowa

 • Wytyczenia obiektów : WD-1, KD-1a, WD-2, WD-3, WD-4, MS-5, MD-5a, WD-6, WS-7, WD-7a, MS-8, MD-8a, WD-9, WD-10, 
  WD-11
 • Wytyczenia obiektów : PZM-1 (S19), PZM-1 (DD25), PZM-2 (DD25), P-3 (S19), P-3 (DD-4a), P-3 (DD-26b),
  PZM-4, PZM-5, P-6 (S19), P-6 (DD27), PZM-7, PZM-8, P-9 (S19), P-9 (Łącznica L02L), P-9 (Łącznica L04P)
 • Wykonanie wykopów WD-1
 • Wykonanie wykopów WD-2
 • Wykonanie wykopów WD-3
 • Wykonanie wykopów WD-6
 • Wykonanie wykopów PZM-7 (S19)
 • Wykonanie wykopów PZM-8 (S19)
 • Wykonanie wykopów P-9 (S19)
 • Wykonanie wykopów P-9 (Łącznica L02L)
 • Wykonanie wykopów P-9 (Łącznica L04L)
 • Wzmocnienie podłoża kolumnami DSM fi800 WD-2
 • Wzmocnienie podłoża kolumnami DSM fi800 WD-6
 • Beton niekonstrukcyjny WD-3
 • Beton niekonstrukcyjny WD-6
 • Beton ławy fundamentowej P-6 (S19)
 • Beton wlotów/wylotów P-9 (S19)
 • Beton ławy fundamentowej PZM-7 (S19)
 • Beton ławy fundamentowej PZM-8 (S19)
 • Beton ławy fundamentowej P-9 (S19)
 • Beton ławy fundamentowej P-9 (Łącznica L02L)
 • Beton ławy fundamentowej P-9 (Łącznica L04L)
 • Przewód prefabrykowany P-9 (S19)
 • Przewód prefabrykowany PZM-8
 • Przewód prefabrykowany P-9 (Łącznica L04P)
 • Zbrojenie wlotów/wylotów P-9 (S19)

Branża elektroenergetyczna

 • Kolizja LN3: DD23 km 0+370 - 0+600
 • Kolizja LN18
 • Kolizja LN25
 • Kolizja LN32

Branża teletechniczna

 • Kolizja nr 2: km 0+330 - 0+830
 • Kolizja nr 4: km 2+160
 • Kolizja nr 6: km 4+280
 • Kolizja nr 7: km 4+700
 • Kolizja nr 8: km 4+700
 • Kolizja nr 9: km 5+000 - 5+100
 • Kolizja nr 10: km 5+200
 • Kolizja nr 12: km 5+950

Branża sanitarna 

 • Kolizja 7W
 • Kolizja 8W
 • Kolizja 9W
 • Kolizja 1G

/Postęp Robót 28.10.- 03.11.19r.

Roboty przygotowawcze

 • Usunięcie drzew i krzewów
 • Wycinka i karczowanie powierzchni zadrzewionych
 • Wyburzenie obiektów budowlanych
 • Rozbiórka reklam

Branża drogowa

 • Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami - całość
 • Rozebranie ogrodzeń - całość
 • Zdjęcie warstwy humusu - Droga ekspresowa S19
 • Zdjęcie warstwy humusu - MOP Zemborzyce
 • Zdjęcie warstwy humusu - Drogi dojazdowe
 • Wykonanie wykopów - TG
 • Wykonanie wykopów - Drogi dojazdowe
 • Wykonanie nasypów - TG
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi - TG
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi gr. 20cm - Drogi dojazdowe
 • Wymiana gruntów słabonośnych - TG
 • Wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn kamiennych wymiany dynamicznej (DR) - TG
 • Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C 1,5/2,0 gr. 33cm - TG
 • Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C 1,5/2,0 gr. 33cm - Drogi dojazdowe

Branża mostowa

 • Wytyczenia obiektów : WD-1, KD-1a, WD-2, WD-3, WD-4, MS-5, MD-5a, WD-6, WS-7, WD-7a, MS-8, MD-8a, WD-9, WD-10, 
  WD-11
 • Wytyczenia obiektów : PZM-1 (S19), PZM-1 (DD25), PZM-2 (DD25), P-3 (S19), P-3 (DD-4a), P-3 (DD-26b), PZM-4, PZM-5, P-6 (S19), P-6 (DD27), PZM-7, PZM-8, P-9 (S19), P-9 (Łącznica L02L), P-9 (Łącznica L04P)
 • Wykonanie wykopów WD-1
 • Wykonanie wykopów KD-1a
 • Wykonanie wykopów WD-2
 • Wykonanie wykopów WD-3
 • Wykonanie wykopów WD-6
 • Wykonanie wykopów P-6 (S19)
 • Wykonanie wykopów P-6 (DD27)
 • Wykonanie wykopów PZM-7 (S19)
 • Wykonanie wykopów PZM-8 (S19)
 • Wykonanie wykopów P-9 (S19)
 • Wykonanie wykopów P-9 (Łącznica L02L)
 • Wykonanie wykopów P-9 (Łącznica L04L)
 • Wzmocnienie podłoża kolumnami DSM fi800 WD-6
 • Beton ławy fundamentowej P-6 (S19)
 • Beton ławy fundamentowej P-6 (DD27)
 • Beton ławy fundamentowej PZM-7 (S19)
 • Beton ławy fundamentowej PZM-8 (S19)
 • Beton ławy fundamentowej P-9 (S19)
 • Beton ławy fundamentowej P-9 (Łącznica L02L)
 • Beton ławy fundamentowej P-9 (Łącznica L04P)
 • Przewód prefabrykowany P-9 (S19)

Branża elektroenergetyczna

 • Kolizja LN3: DD23 km 0+370 - 0+600
 • Kolizja LN30
 • Kolizja LN32

Branża teletechniczna

 • Kolizja nr 6: km 4+280
 • Kolizja nr 7: km 4+700
 • Kolizja nr 10

Branża sanitarna 

 • Kolizja 6W
 • Kolizja 7W
 • Kolizja 9W
 • Kolizja 1G

Roboty dodatkowe

 • Likwidacja istniejących studni ujściowych/głębinowych ( nr 9, 10, 11, 12)

/Postęp Robót 21.10.-27.10.19r.

Roboty przygotowawcze

 • Usunięcie drzew i krzewów
 • Wycinka i karczowanie powierzchni zadrzewionych
 • Wyburzenie obiektów budowlanych
 • Rozbiórka reklam

Branża drogowa

 • Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami - całość
 • Rozebranie ogrodzeń - całość
 • Zdjęcie warstwy humusu - Droga ekspresowa S19
 • Zdjęcie warstwy humusu - MOP Zemborzyce
 • Zdjęcie warstwy humusu - Drogi dojazdowe
 • Wykonanie wykopów - TG
 • Wykonanie wykopów - Drogi dojazdowe
 • Wykonanie nasypów - TG
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi - TG
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi gr. 20cm - Drogi dojazdowe
 • Wymiana gruntów słabonośnych - TG
 • Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C 1,5/2,0 gr. 33cm - TG

Branża mostowa

 • Wytyczenia obiektów : WD-1, KD-1a, WD-2, WD-3, WD-4, MS-5, MD-5a, WD-6, WS-7, WD-7a, MS-8, MD-8a, WD-9, WD-10, 
  WD-11
 • Wytyczenia obiektów : PZM-1 (S19), PZM-1 (DD25), PZM-2 (DD25), P-3 (S19), P-3 (DD-4a), P-3 (DD-26b), PZM-4, PZM-5, P-6 (S19), P-6 (DD27), PZM-7, PZM-8, P-9 (S19), P-9 (Łącznica L02L), P-9 (Łącznica L04P)
 • Wykonanie wykopów WD-1
 • Wykonanie wykopów WD-6
 • Wykonanie wykopów P-6 (S19)
 • Wykonanie wykopów PZM-8 (S19)
 • Wykonanie wykopów P-9 (S19)
 • Wykonanie wykopów P-9 (Łącznica L02L)
 • Wykonanie wykopów P-9 (Łącznica L04L)
 • Wzmocnienie podłoża kolumnami DSM fi800 WD-6
 • Beton ławy fundamentowej P-6 (S19)
 • Beton ławy fundamentowej PZM-8 (S19)
 • Beton ławy fundamentowej P-9 (S19)
 • Beton ławy fundamentowej P-9 (Łącznica L02L)
 • Beton ławy fundamentowej P-9 (Łącznica L04P)
 • Przewód prefabrykowany P-9 (S19)

Branża elektroenergetyczna

 • Kolizja LN3: DD23 km 0+370 - 0+600
 • Kolizja LN35: km 11+600
 • Kolizja LN28: km 8+600
 • Kolizja LS8: km 8+200
 • Kolizja LS13: km 11+290

Branża teletechniczna

 • Kolizja nr 2: km 0+330 - 0+830
 • Kolizja nr 6: km 4+280
 • Kolizja nr 12: km 5+950

Branża sanitarna 

 • Przebudowa W-1
 • Kolizja 4W
 • Kolizja 9W
 • Kolizja 1G

Roboty dodatkowe

 • Likwidacja istniejących studni ujściowych/głębinowych ( nr 9, 10, 11, 12)

/Postęp Robót 14.10.-20.10.19r.

Roboty przygotowawcze

 • Usunięcie drzew i krzewów
 • Wycinka i karczowanie powierzchni zadrzewionych
 • Wyburzenie obiektów budowlanych

Branża drogowa

 • Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami - całość
 • Rozebranie ogrodzeń - całość
 • Zdjęcie warstwy humusu - Droga ekspresowa S19
 • Zdjęcie warstwy humusu - MOP Zemborzyce
 • Zdjęcie warstwy humusu - Drogi dojazdowe
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi - TG
 • Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C 1,5/2,0 gr. 33cm
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2,0 lub gruntu niespoistego ( naturalnego lub antropogenicznego) stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 1,5/2,0 gr. 22cm

/Postęp Robót 07.10.-13.10.19r.

Roboty przygotowawcze

 • Usunięcie drzew i krzewów
 • Wyburzenie obiektów budowlanych
 • Wycinka i karczowanie powierzchni zadrzewionych

Branża drogowa

 • Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami - całość
 • Zdjęcie warstwy humusu - Droga ekspresowa S19
 • Zdjęcie warstwy humusu - MOP Zemborzyce
 • Zdjęcie warstwy humusu - Drogi dojazdowe
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi - TG

/Postęp Robót 30.09.-06.10.19r.

Roboty przygotowawcze

 • Usunięcie drzew i krzewów
 • Wycinka i karczowanie powierzchni zadrzewionych
 • Wyburzenie obiektów budowlanych

Branża drogowa

 • Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami - całość
 • Zdjęcie warstwy humusu - Droga ekspresowa S19
 • Zdjęcie warstwy humusu - MOP Zemborzyce
 • Zdjęcie warstwy humusu - Drogi dojazdowe

/Postęp Robót 23.09.-29.09.19r.

Roboty przygotowawcze

 • Wycinka i karczowanie powierzchni zadrzewionych
 • Usunięcie drzew i krzewów
 • Wyburzenie obiektów budowlanych

Branża drogowa

 • Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami - całość
 • Zdjęcie warstwy humusu - Droga ekspresowa S19
 • Zdjęcie warstwy humusu - MOP Zemborzyce
 • Zdjęcie warstwy humusu - Drogi dojazdowe

Branża mostowa

 • Wykonanie wykopów fundamentowych - przepust P-06 (S19)
 • Wykonanie wykopów fundamentowych - przepust P-06 (DD27)
 • Wykonanie wykopów fundamentowych - przepust PZM-7 (S19)
 • Wykonanie wykopów fundamentowych - przepust PZM-8 (S19)
 • Wykonanie wykopów fundamentowych - przepust P-9 (S19)
 • Wykonanie wykopów fundamentowych - przepust P-9 (łącznica L02L)
 • Wykonanie wykopów fundamentowych - przepust P-9 (łącznica L04P)

/Postęp Robót 16.09.-22.09.19r.

Branża drogowa

 • Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami.
 • Usunięcie drzew i krzewów
 • Zdjęcie warstwy humusu - MOP Zemborzyce

/ Postęp robót

W związku z wydaniem przez Wojewodę Lubelskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przystąpiono do prac przygotowawczych związanych z przekazaniem Wykonawcy dostępu do Placu Budowy.

 

 

 

Ostatnia aktualizacja:
14.11.2019
Liczba odsłon: