/Postęp Robót 30.09.-06.10.19r.

Roboty przygotowawcze

 • Usunięcie drzew i krzewów
 • Wycinka i karczowanie powierzchni zadrzewionych
 • Wyburzenie obiektów budowlanych

Branża drogowa

 • Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami - całość
 • Zdjęcie warstwy humusu - Droga ekspresowa S19
 • Zdjęcie warstwy humusu - MOP Zemborzyce
 • Zdjęcie warstwy humusu - Drogi dojazdowe

/Postęp Robót 23.09.-29.09.19r.

Roboty przygotowawcze

 • Wycinka i karczowanie powierzchni zadrzewionych
 • Usunięcie drzew i krzewów
 • Wyburzenie obiektów budowlanych

Branża drogowa

 • Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami - całość
 • Zdjęcie warstwy humusu - Droga ekspresowa S19
 • Zdjęcie warstwy humusu - MOP Zemborzyce
 • Zdjęcie warstwy humusu - Drogi dojazdowe

Branża mostowa

 • Wykonanie wykopów fundamentowych - przepust P-06 (S19)
 • Wykonanie wykopów fundamentowych - przepust P-06 (DD27)
 • Wykonanie wykopów fundamentowych - przepust PZM-7 (S19)
 • Wykonanie wykopów fundamentowych - przepust PZM-8 (S19)
 • Wykonanie wykopów fundamentowych - przepust P-9 (S19)
 • Wykonanie wykopów fundamentowych - przepust P-9 (łącznica L02L)
 • Wykonanie wykopów fundamentowych - przepust P-9 (łącznica L04P)

/Postęp Robót 16.09.-22.09.19r.

Branża drogowa

 • Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami.
 • Usunięcie drzew i krzewów
 • Zdjęcie warstwy humusu - MOP Zemborzyce

/ Postęp robót

W związku z wydaniem przez Wojewodę Lubelskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przystąpiono do prac przygotowawczych związanych z przekazaniem Wykonawcy dostępu do Placu Budowy.

 

 

 

Ostatnia aktualizacja:
08.10.2019
Liczba odsłon: