/ Schemat drogi

Plan orientacyjny(aby powiększyć naciśnij na mapkę)

orientacja

Orientacja na mapie województwa lubelskiego (aby powiększyć naciśnij na mapkę)

orientacja

Obiekty inżynierskie

 Lp.  Oznaczenie obiektu Przewidywany kilometraż Przewidywana długość całkowita [m] Przewidywana szerokość
całkowita przęseł [m]
1 WD-1 0+144,04

55,63

12,10
2 KD-1a 2+115,00

55,00
(bez pochylni i schodów)

4,94
3 WD-2 2+772,20 57,60 10,60
4 WD-3 4+984,73 67,77 19,30
5 WD-4 5+476,97 103,60 11,60
6 MS-5
(PZM+PZŁ)
5+664,15 29,60 27,60
7 MD-5a
(PZM+PZŁ)
0+217,60 29,60 10,10
8 WD-6 6+449,89 55,63 10,60
9 WS-7 7+188,53 53,81 27,60
10 WD-7a 0+773,04 53,81 11,10
11 MS-8
(PZDd+PZM+PZŁ)
7+674,86 29,70 27,60
12 MD-8a
(PZDd+PZM+PZŁ)
1+260,84 29,70 10,10
13 WD-9 8+157,90 61,80 11,10
14 WD-10 10+025,56 55,62 11,10
15 WD-11 11+593,13 67,90 12,10

Oznaczenia:

  • WS - wiadukt drogi ekspresowej
  • WD - wiadukt drogowy
  • MS - most drogi ekspresowej
  • MD – most drogowy
  • KD – kładka dla pieszych nad drogą ekspresową 
  • PZDd - przejście dolne dla dużych zwierząt

 Węzły

Węzeł Strzeszkowice – km roboczy ok. 4+984,73

W  węźle  Strzeszkowice  zostanie  zapewnione  połączenie  drogi  ekspresowej  S19 z istniejącą drogą krajową Nr 19 oraz (pośrednio) z istniejącą drogą powiatową nr 2259L relacji  Bełżyce  -  Strzeszkowice  -  Krężnica  Jara  -  Lublin.

Węzeł Niedrzwica Duża – km roboczy ok. 11+593,13

W  węźle  Niedrzwica  Duża  droga  ekspresowa  S19  będzie  krzyżować  się  z  drogą wojewódzką  nr  834  relacji  Bełżyce  –  Niedrzwica  Duża  –  Bychawa  –  Stara  Wieś  Trzecia i przebiegać dołem.

 


Przejazdy

1)  w km ok. 0+144,04 (WD-1)

Droga powiatowa nr 2264L  relacji Tereszyn – Zemborzyce będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km jw. i przebiegać nad drogą ekspresową.

2)  w km ok. 2+772,70 (WD-2)

Przejazd gospodarczy  będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km jw. i przebiegać nad drogą ekspresową.

3)  w km ok. 5+476,97 (WD-4)

Droga  powiatowa  nr  2259L    relacji  Krężnica  -  Bełżyce  będzie  krzyżować  się  z  drogą ekspresową w km jw. i przebiegać nad drogą ekspresową.

4)  w km ok. 6+449,89 (WD-6)

Droga gminna nr 107088L  zlokalizowana w Strzeszkowicach Dużych będzie krzyżować się z  drogą  ekspresową  w  km  jw.  i  przebiegać  nad  drogą  ekspresową.

5)  w km ok. 8+157,90 (WD-9)

Droga powiatowa nr 2265L  relacji Majdan Krężnicki – Niedrzwica Duża będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km jw. i przebiegać nad drogą ekspresową.

6)  w km ok. 10+025,56 (WD-10)

Droga  powiatowa  nr  2267L    relacji  Krebsówka  –  Niedrzwica  Duża  będzie  krzyżować  się z  drogą  ekspresową  w  km  jw.  i  przebiegać  nad  drogą  ekspresową.

 


 Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP)

1. Radawiec (0+900,00) - kat. I

2. Zemborzyce (1+100,00) - kat. I

 

/ Interaktywna wizualizacja

 

Ostatnia aktualizacja:
06.03.2023
Liczba odsłon: