/ Postęp prac projektowych

KWIECIEŃ (01.04.2022 - 30.04.2022)

  • Przekazano Projekt Czasowej Organizacji Ruchu - Roboty szybkopostępujące, krótko trwające dla Trasy Głównej do zaopiniowania,
  • Przekazano Projekt Czasowej Organizacji Ruchu - Roboty krótko trwające - zajecie lewego oraz prawego pasa ruchu do zaopiniowania,
  • Przekazano Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu  - Roboty krótko trwające - zajęcie lewego oraz prawego pasa ruchu rew. 01 do akceptacji,
  • Przekazano do Projektanta Projekt Stałej Organizacji Ruchu w celu wykonania jego kopii,
  • Przekazano do Projektanta Projekt budynków sanitariatów na obszarze Miejsca Obsługi Podróżnych w celu wykonania jego kopii

Dodatkowo w miesiącu kwietniu prowadzono:

  • Prace nad Systemem Zarządzania Ruchem,
  • Prace końcowe nad korygowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego,
  • Prace związane z przygotowaniem dokumentacji powykonawczych

 

Ostatnia aktualizacja:
06.03.2023
Liczba odsłon: