/ Postęp prac projektowych

LISTOPAD (01.11.2021 - 30.11.2021)

  • Przekazano Projekt Czasowej Organizacji Ruchu "Przekierowanie ruchu z drogi ekspresowej S19 w kierunku Rzeszowa na istniejącą drogę krajową nr 19 w m. Strzeszkowice Duże",
  • Przekazano Projekt Wykonawczy - Projekt treści tablic pryzmowych VMSC/F8, Projekt Wykonawczy - Projekt konstrukcji wsporczych pod tablice pryzmowe VMSC/F8 oraz Projekt Wykonawczy - Projekt wymiarów i treści tablic pryzmowych VMSC/E1, VMSC/E2 i LCSP,
  • Przekazano zatwierdzone Projekty Tymczasowej Organizacji Ruchu "Dopuszczenie do ruchu drogi ekspresowej S19 na odcinku od Węzła Strzeszkowice do Węzła Niedrzwica" oraz "Przekierowanie ruchu drogi ekspresowej S19 w kierunku Rzeszowa na istniejącą drogę krajową nr 19 w m. Strzeszkowice",
  • Przekazano Projekt Wykonawczy - Projekt konstrukcji wsporczych pod tablice pryzmowe VMSC/E1 i E2 oraz Projekt Wykonawczy - Projekt konstrukcji wsporczych pod tablice pryzmowe LCSP

Dodatkowo w miesiącu listopadzie prowadzono:

  • Prace końcowe nad Tymczasową Organizacją Ruchu,
  • Prace końcowe nad korygowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z przekazaniem części opracowań,
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego

 

Ostatnia aktualizacja:
06.03.2023
Liczba odsłon: