/ Postęp prac projektowych

SIERPIEŃ (01.08.2021 - 31.08.2021)

  • Przekazano Projekt Wykonawczy TOM V.2.2 - Budowa studni głębinowych do zatwierdzenia,
  • Przekazano Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - "Budowa drogi S19 na istniejącym odcinku drogi krajowej nr 19 od km 320+500 do km 326+160 Aneks nr 4 - Ostatnie etapy robót",
  • Przekazano Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - "Otwarcie drogi S19 na odcinku Lublin Węglin - Niedrzwica Duża",
  • Przekazano Projekt Wykonawczy TOM V.2.2 - Budowa studni głębinowych do opieczętowania pieczęcią "do realizacji"

Dodatkowo w miesiącu sierpniu prowadzono:

  • Prace końcowe nad Tymczasową Organizacją Ruchu,
  • Prace końcowe nad korygowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z przekazaniem części opracowań,
  • Przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości na bazie zatwierdzonych przez Inżyniera poszczególnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego

 

Ostatnia aktualizacja:
26.09.2022
Liczba odsłon: