/ Postęp prac projektowych

PAŹDZIERNIK (01.10.2020 - 31.10.2020)

 • Przekazano do Starostwa Powiatowego w Lublinie Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu "Zamknięcie Drogi Powiatowej nr 2259L w Strzeszkowicach Dużych",
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy - TOM XII Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe celem opieczętowania pieczęcią "do realizacji",
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy - TOM VII.2 Budowa kanału technologicznego rewizja 04 do opieczętowania pieczęcią "do realizacji",
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt bramownicy konstrukcji wsporczej,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy - TOM V.2.2 Budowa studni głębinowych rewizja 00,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Przedmiar Robót - TOM XIII.23 - Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe do opieczętowania pieczęcią "do realizacji",
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu projekt tablic pryzmatowych

Dodatkowo w miesiącu październiku prowadzono:

 • Prace końcowe nad korygowaniem Projektu Wykonawczego wraz z przekazaniem opracowań,
 • Prace końcowe nad Tymczasową Organizacją Ruchu wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Prace końcowe nad przedmiarami wraz z przekazaniem opracowań,
 • Prace końcowe nad korygowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości na bazie zatwierdzonych przez Inżyniera poszczególnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego

 

Ostatnia aktualizacja:
26.09.2022
Liczba odsłon: