/ Postęp prac projektowych

LUTY - MARZEC (28.02.2018 - 31.03.2018)

  • Przekazano Program Zapewnienia Jakości dla prac projektowych
  • Przekazano Program Prac Projektowych
  • Aktualizacja mapy sytuacyjno – wysokościowej
  • Opracowanie wstępnej wersji Projektu Budowlanego
  • Opracowanie analizy i prognozy ruchu
  • Opracowanie Koncepcji systemu Zarządzania Ruchem

 

Ostatnia aktualizacja:
26.09.2022
Liczba odsłon: