Postęp Robót 23.05. - 29.05.22 r.

Zaawansowanie ogólne - 99,23%

Branża drogowa – zaawansowanie rzeczowe 99,14 %

  • Drogi dojazdowe
  • Warstwa ścieralna z mieszanki niezwiązanej, gr. 30 cm

Branża elektroenergetyczna

  • Oświetlenie drogowe – MOP Radawiec (SO/17)
  • Oświetlenie drogowe – MOP Zemborzyce (SO/18)
  • Budowa zasilania obiektów i urządzeń

Branża sanitarna

  • Kanalizacja deszczowa – Budowa odwodnienia drogowego

Pozostałe branże

  • Zieleń drogowa - roboty wykończeniowe

 

Ostatnia aktualizacja:
28.11.2022
Liczba odsłon: