Postęp Robót 24.01. - 30.01.22 r.

Zaawansowanie ogólne - 98,68%

Branża drogowa - zaawansowanie rzeczowe - 98,59%

 • Drogi dojazdowe
 • Wykonanie zasypek pod poboczami i pasem dzielącym
 • Warstwa ścieralna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa, gr. 30 cm
 • Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej
 • Ułożenie ścieku podchodnikowego
 • MOP Zemborzyce
 • Wykonanie nawierzchni z  betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. 8 cm
 • Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11S, warstwa ścieralna, gr. 4 cm
 • Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm na ławie betonowej
 • MOP Radawiec
 • Umocnienie poboczy kruszywem, gr. 0,2m

Branża mostowa - zaawansowanie rzeczowe - 99,36%

 • P-3 (DD-26b)
 • Beton wlotów/wylotów B35 (C30/37)
 • Beton płyty zespalającej B35 (C30/37)

Branża elektroenergetyczna

 • Oświetlenie drogowe – MOP Zemborzyce (SO/18)
 • Budowa zasilania obiektów i urządzeń

Branża teletechniczna

 • Budowa kanału technologicznego

Branża sanitarna

 • Kanalizacja deszczowa
 • Budowa odwodnienia drogowego
 • MOP kl. I Radawiec i Zemborzyce

Pozostałe branże

 • MOP Radawiec
  • Budynek WC
 • MOP Zemborzyce
  • Budynek WC
  • Wiata piknikowa

 

Ostatnia aktualizacja:
28.11.2022
Liczba odsłon: