/ Postęp prac projektowych

LISTOPAD (01.11.2019 - 30.11.2019)

 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy TOM V.1 Kanalizacja deszczowa wraz z przedmiarami,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Przedmiar Robót TOM XIV.1 Budowa Układu Drogowego,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Przedmiar Robót TOM XIV.15 Przebudowa sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Przedmiar TOM V.7 Budowa zbiorników,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy VI.1.5 Oświetlenie układu drogowego - iluminacja kładki dla pieszych,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy TOM VII.5 Iluminacja kładki dla pieszych,
 • Przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu Budowa węzła drogowego "Niedrzwica Duża" projektowanej S19 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 834,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy dla obiektu WS-7,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu wyjaśnienia odnośnie Projektu wzmocnień podłoża wraz z zapewnieniem stateczności korpusu drogowego,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy TOM XI Obiekty budowlane na obszarze MOP wraz z przedmiarami,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy TOM IX Ogrodzenia, wynagrodzenia i siatki naprowadzające (wersja elektroniczna), 
 • Przekazano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tymczasową Organizację Ruchu pn. " Budowa obiektu WD-1 na drodze krajowej nr 19",
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu zatwierdzone i opieczętowane wersje cyfrowe Tymczasowej Organizacji Ruchu, Przebudowa sieci gazowej, wodociągowej oraz elektroenergetycznej na drogach gminnych i powiatowych,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy TOM XII Ekrany akustyczne i przedmiar XIII.23 Ekrany akustyczne,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy TOM XI Obiekty budowlane na obszarze MOP wraz z przedmiarami,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy TOM VI.4.1 Zasilanie obiektów i urządzeń,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Proejkt Wykonawczy TOM V.1 Kanalizacja deszczowa celem opieczętowania,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu zatwierdzone i opieczętowane TOR w wersji elektronicznej w zakresie: Budowa obiektu WD-2 na drodze krajowej nr 19, Przebudowa sieci wodociągowej oraz elektroenergetycznej na drodze wojewódzkiej nr 834, 
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu TOR pn. "Budowa obiektu WD-1 na drodze krajowej nr 19",
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu zatwierdzone i opieczętowane TOR w wersji elektronicznej dla budowy obiektów WD-4, WD-6, WD-9 i WD-10 w ciągu dróg powiatowych i gminnych,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu celem opieczętowania przedmiary TOM XIV.15.1 Instalacja odgromowa, TOM XIV.15.2 Instalacja uszynienia, TOM XIV.15.17 Przebudowa istniejących sieci teletechnicznych, TOM XIV.15.18 Budowa kanału technologicznego,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu odpowiedź na uwagi odnośnie PKN cz.2,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy TOM VIII.2 Projektowane nasadzenia wraz z przemiarami,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt wzmocnień podłoża wraz z zapewnieniem stateczności korpusu drogowego,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt wzmocnień podłoża wraz z zapewnieniem stateczności korpusu drogowego rewizja 08,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu oryginalny i opieczętowany przez Urząd Wojewódzki Projekt Budowlany,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu przedmiary branży sanitarnej (TOM V.1, V.2, V.3, V.4, V.5),
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy TOM III obiekty mostowe w zakresie obiektów: WD-1, KD-1a, WD-2, WD-3, WD-4, MD-5a, WD-6, WS-7, WD-7a, MD-8a, WD-9, WD-10, WD-11 celem opieczętowania pieczęcią do realizacji,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu celem opieczętowania Projektu Wykonawczego VII.2 Budowa kanału technologicznego

Dodatkowo w miesiącu listopadzie prowadzono:

 • Prace końcowe nad opracowaniem i korygowaniem Projektu Wykonawczego wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Prace końcowe nad korygowaniem Tymczasowej Organizacji Ruchu wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Prace końcowe nad przedmiarami wraz z przekazaniem części opracowań, 
 • Prace końcowe nad opracowywaniem i korygowaniem STWiORB wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Przygotowanie PZJ na bazie zatwierdzonych przez Inżyniera poszczególnych STWiORB

 

Ostatnia aktualizacja:
06.03.2023
Liczba odsłon: