/ Postęp prac projektowych

PAŹDZIERNIK (01.10.2019 - 31.10.2019)

 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu wersję elektroniczną do uzupełnionych materiałów geodezyjnych,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy TOM XIV.1 Przedmiar Budowa Układu Drogowego,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu wersję elektroniczną Projektu Wykonawczego Obiekty Inżynierskie rewizja 02,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy TOM II Budowa Układu Drogowego,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu odpowiedz na uwagi dotyczące Projektu Konstrukcji Nawierzchni Cz. 2 Rewizja 1,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy TOM IV.2 Budowa i przebudowa przepustów kołowych rewizja 02,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu stanowisko do uwag branży mostowej,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy TOM VI.3 Przebudowa sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia rew. 00,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy TOM VII.1/2 rew. 002 Przebudowa istniejących sieci teletechnicznych PKP PLK i PKP Telkol oraz TOM VII.1/3 rew. 002 Przebudowa istniejących sieci teletechnicznych Polkomtel Sp. z o.o.,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu stanowisko w sprawie Pana Zdzisława Motyla,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt wzmocnienia podłoża wraz z zapewnieniem stateczności korpusu drogowego rew. 7,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Przedmiar w zakresie rozbiórek obiektów kubaturowych,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu finalną wersję operatu technicznego

Dodatkowo w miesiącu październiku prowadzono:

 • Prace końcowe nad opracowaniem i korygowaniem Projektu Wykonawczego wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Prace końcowe nad korygowaniem Tymczasowej Organizacji Ruchu wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Prace końcowe nad przedmiarami wraz z przekazaniem części opracowań, 
 • Prace końcowe nad opracowywaniem i korygowaniem STWiORB wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Przygotowanie PZJ na bazie zatwierdzonych przez Inżyniera poszczególnych STWiORB

 

Ostatnia aktualizacja:
26.09.2022
Liczba odsłon: