Postęp prac projektowych

LISTOPAD (01.11.2022 - 30.11.2022)

  • Przekazano do Inżyniera Kontraktu zatwierdzone i opieczętowane Projekty Wykonawcze: Projekt Technologiczny Urządzeń KSAR, nazwa opracowania: SZR branża Telematyka TOM 1 / 4, 2 / 4, 3 / 4, 4 / 4 rev. 6 oraz Projekt Technologiczny Urządzeń KSAR, nazwa opracowania: SZR branża Telematyka: Oświadczenie Projektanta
  • Przekazano do Inżyniera Kontraktu zatwierdzone i opieczętowane Projekty Wykonawcze TOM VII.2.1 Budowa Systemu Telewizji Przemysłowej na Terenie MOP oraz TOM XII.18a PRZEDMIAR – Budowa Systemu Telewizji Przemysłowej na Terenie MOP
  • Przekazano do Inżyniera Kontraktu pismo ws. Testów SAT dla kamer VD
  • Przekazano do Inżyniera Kontraktu propozycję harmonogramu przeprowadzania testów SAT dla urządzeń KSZR

Dodatkowo w miesiącu grudniu prowadzono:

  • Prace nad Systemem Zarządzania Ruchem,
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego,
  • Prace związane z przygotowaniem dokumentacji powykonawczych

 

Ostatnia aktualizacja:
Liczba odsłon: