Postęp prac projektowych

PAŹDZIERNIK (01.10.2022 - 31.10.2022)

  • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Magistrali Światłowodowej dla potrzeb SZR do weryfikacji
  • Przekazano do Inżyniera Kontraktu 1 oryginał i 1 kopię zatwierdzonego i opieczętowanego Projektu Magistrali Światłowodowej dla potrzeb SZR.
  • Przekazano do Inżyniera Kontraktu do opieczętowania STWIORB D.05.03.13 rew. 3
  • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Stałej Organizacji Ruchu aneks nr 7
  • Przekazano do Inżyniera Kontraktu pismo ws. Przeprowadzenia testów SAT dla kamer detekcji zdarzeń VD
  • Przekazano do Inżyniera Kontraktu pismo ws. Zgłoszenia gotowości przeprowadzenia testów SAT dla czujników LM i stacji meteorologicznej MS

Dodatkowo w miesiącu październiku prowadzono:

  • Prace nad Systemem Zarządzania Ruchem,
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego,
  • Prace związane z przygotowaniem dokumentacji powykonawczych

 

Ostatnia aktualizacja:
25.09.2023
Liczba odsłon: