/ Postęp prac projektowych

WRZESIEŃ (01.09.2019 - 30.09.2019)

 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu „Przebudowa sieci gazowej, wodociągowej przy drodze krajowej nr 19” oraz „Przebudowa sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz przewierty sterowane przy drodze wojewódzkiej nr 19”,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu pismo dotyczące rozwiązań zapewniających bezpieczne prowadzenie wód spływu powierzchniowego przez pas drogowy,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu stanowisko do uwag i skorygowane PW tom V.6, V.7,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu stanowisko do uwag i skorygowane PW tom VIII.1,
 • Przekazano do GDDKiA stanowisko do uwag do projektu Stałej Organizacji Ruchu rev.05,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu stanowisko do uwag do projektu Stałej Organizacji Ruchu rev.05,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekty bypassów oraz Projekty wyjazdów z budowy,
 • Przekazano do GDDKiA do zatwierdzenia Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu „Przebudowa sieci gazowej, wodociągowej przy drodze krajowej nr 19”,
 • Przekazano do GDDKiA do zatwierdzenia Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu „Przebudowa sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz przewierty sterowane przy drodze krajowej nr 19”,
 • Przekazano do Starostwa Powiatowego w Lublinie do zatwierdzenia Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu „Przebudowa sieci elektroenergetycznych na drogach gminnych i powiatowych”,
 • Przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich do zatwierdzenia Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu „Budowa węzła drogowego Niedrzwica Duża projektowanej S19 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 834 od km 12+100 do km 12+650”,
 • Przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich do zatwierdzenia Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu „Przebudowa sieci wodociągowej na drodze wojewódzkiej nr 834”,
 • Przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich do zatwierdzenia Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu „Przebudowa sieci elektroenergetycznej na drodze wojewódzkiej nr 834”,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu pismo zatwierdzające Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu „Wyjazdy z budowy w ciągu drogi krajowej nr 19”,
 • Przekazano do Inżynierowi Kontraktu pismo dotyczące skorygowanego planu BIOZ 12.09.2019 - przekazano do Inżyniera Kontraktu stanowisko do uwag
  i skorygowany Projekt Wykonawcy tom VI.2.3,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu stanowisko do uwag i skorygowany PW tom VI.2.2,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu „Przebudowa sieci gazowej i wodociągowej na drogach gminnych i powiatowych”,
 • Przekazano do Starostwa Powiatowego w Lublinie Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu „Przebudowa sieci gazowej i wodociągowej na drogach gminnych
  i powiatowych”,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu „Budowa obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych i gminnych”,
 • Przekazano do Starostwa Powiatowego w Lublinie Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu „Budowa obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych
  i gminnych”,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy „Budowa układu drogowego - rewizja 02”,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu uzgodnienie Projektu Budowlanego i Wykonawczego z PSG,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Przedmiar Robót tom XV.13,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu do zatwierdzone Projekty Tymczasowej Organizacji Ruchu,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy tom II rew. 02,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu kopie zatwierdzonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Przedmiar Robót tom XIV.12,
 • Przekazano do Inżynierowi Kontraktu Projekt Wykonawczy tom IV.1,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Przedmiar robót tom XIII.21

Dodatkowo w miesiącu wrześniu prowadzono:

 • Prace końcowe nad opracowaniem i korygowaniem Projektu Wykonawczego wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Prace końcowe nad korygowaniem Tymczasowej Organizacji Ruchu wraz z przekazaniem części,
 • Prace końcowe nad przedmiarami wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Prace końcowe nad opracowywaniem i korygowaniem STWiORB wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Przygotowanie PZJ na bazie zatwierdzonych przez Inżyniera poszczególnych STWiORB

 

Ostatnia aktualizacja:
06.03.2023
Liczba odsłon: