Postęp prac projektowych

WRZESIEŃ (01.09.2022 - 30.09.2022)

  • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy Magistrala światłowodowa dla potrzeb SZR
  • Przekazano do Inżyniera Kontraktu płytę CD z aneksem do PSOR oraz stanowisko Projektanta do uwag Inspektora Nadzoru
  • Przekazano do opieczętowania Projekt Technologiczny Urządzeń KSZR nazwa opracowania System Zarządzania Ruchem branża Telematyka TOM 1/4, TOM 2/4, TOM 4/4 rew 6
  • Przekazano do GDDKiA Projekt SOR aneks nr 6
  • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy i PR Budowy systemu telewizji przemysłowej
  • Przekazano do Inżyniera Kontraktu materiały do ewidencji dróg

Dodatkowo w miesiącu wrześniu prowadzono:

  • Prace nad Systemem Zarządzania Ruchem,
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego,
  • Prace związane z przygotowaniem dokumentacji powykonawczych

 

Ostatnia aktualizacja:
06.03.2023
Liczba odsłon: