Postęp prac projektowych

SIERPIEŃ (01.08.2022 - 31.08.2022)

  • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy TOM XI_01_IM Projekt obiektów budowlanych na obszarze MOP - wiaty piknikowe i wiaty śmietnikowe rewizja 02 zatwierdzony i opieczętowny "do realizacji" w ilości zgodnej z umową
  • Przekazano do Inżyniera Kontraktu do akceptacji Projekt Magistrali Światłowodowej dla potrzeb SZR
  • Przekazano do Inżyniera Kontraktu pismo ws Projektu Zmiennej Organizacji Ruchu
  • Przekazano do Inżyniera Kontraktu uzupełnienie testów SAT węzłów sieci szkieletowej z prośbą o akceptacj i opieczętowanie "do realizacji"
  • Przekazano do Inżyniera Kontraktu do zatwierdzenia podział odcinka 1S19 na sektory operacyjne oraz strefy detekacji z uwzględnieniem numeracji globalnej

Dodatkowo w miesiącu sierpniu prowadzono:

  • Prace nad Systemem Zarządzania Ruchem,
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego,
  • Prace związane z przygotowaniem dokumentacji powykonawczych

 

Ostatnia aktualizacja:
25.09.2023
Liczba odsłon: