/ Postęp prac projektowych

LIPIEC (01.07.2022 - 31.07.2022)

  • Przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich Tymczasową Organizację Robót "Remont drogi wojewódzkiej -dawna DK - w rejonie węzła Strzeszkowice drogi ekspresowej S19 w miejscowości Strzeszkowice Duże"
  • Przekazano do akceptacji rewizję 06 Projektu Technologicznego Urządzeń Krajowy System Zarządzania Ruchem  - System Zarządzania Ruchem Telematyka,
  • Przekazano do Inżyniera Kontraktu opieczętowane Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D 07.03.02.00 rewizja 08,

Dodatkowo w miesiącu lipcu prowadzono:

  • Prace nad Systemem Zarządzania Ruchem,
  • Prace końcowe nad korygowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego,
  • Prace związane z przygotowaniem dokumentacji powykonawczych

 

Ostatnia aktualizacja:
25.09.2023
Liczba odsłon: