/ Postęp prac projektowych

CZERWIEC (01.06.2022 - 30.06.2022)

 • Przekazano rewizję 01 Projektu warsztatowego konstrukcji wsporczych pod tablice typu E,
 • Przekazano projekt Wykonawczy Magistrala Światłowodowa dla potrzeb Systemu Zarządzania Ruchem,
 • Przekazano do akceptacji rewizję 05 Projektu Technologicznego Urządzeń Krajowy System Zarządzania Ruchem  - System Zarządzania Ruchem Telematyka,
 • Przekazano opieczętowane do realizacji opracowania: TOM XI.I_01F - architektura, TOM XI_02 - branża konstrukcyjna, TOM.XI_03_F - instalacje elektryczne, TOM XI.I_04_F - branża sanitarna - Miejsce Obsługi Podróżnych Radawiec, TOM XI.II_04_F - branża sanitarna Miejsce Obsługi Podróżnych Zemborzyce, charakterystyka energetyczna, XIII.22_03 - przedmiar branża elektryczna, XIII.22_04 - przedmiar branża sanitarna,
 • Przekazano zatwierdzone  i opatrzone pieczęcią do realizacji opracowania TELEMATYKA - rewizja 05 SUPLEMENT
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D 07.03.02.00 rewizja 08,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu zaakceptowany przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Lublinie Projekt Osnowy,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu wersje edytowalne i wersje PDF ( skany opieczętowane) zatwierdzonych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Dodatkowo w miesiącu czerwcu prowadzono:

 • Prace nad Systemem Zarządzania Ruchem,
 • Prace końcowe nad korygowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego,
 • Prace związane z przygotowaniem dokumentacji powykonawczych

 

Ostatnia aktualizacja:
25.09.2023
Liczba odsłon: