/ Postęp prac projektowych

MARZEC (01.03.2022 - 31.03.2022)

 • Przekazano Projekt Wykonawczy - Tom XI.I 01 - Projekt obiektów budowlanych na obszarze Miejsca Obsługi Podróżnych MOP Radawiec - MOP Zemborzyce - architektura - rew.1 do akceptacji i opieczętowania pieczęcią "do realizacji",
 • Przekazano Projekt Wykonawczy - Tom XI 02 - Projekt obiektów budowlanych na obszarze Miejsca Obsługi Podróżnych MOP Radawiec - MOP Zemborzyce - branża konstrukcyjna - rew.0 do akceptacji i opieczętowania pieczęcią "do realizacji",
 • Przekazano Projekt Wykonawczy - Tom XI 03 - Projekt obiektów budowlanych na obszarze Miejsca Obsługi Podróżnych MOP Radawiec - MOP Zemborzyce - branża elektryczna - rew.4 do akceptacji i opieczętowania pieczęcią "do realizacji",
 • Przekazano Projekt Wykonawczy - Tom XI.I 04 - Projekt obiektów budowlanych na obszarze Miejsca Obsługi Podróżnych MOP Radawiec (prawy) - branża sanitarna - rew.0 do akceptacji i opieczętowania pieczęcią "do realizacji",
 • Przekazano Projekt Wykonawczy - Tom XI.II 04 - Projekt obiektów budowlanych na obszarze Miejsca Obsługi Podróżnych MOP Zemborzyce (lewy) - branża sanitarna - rew.0 do akceptacji i opieczętowania pieczęcią "do realizacji",
 • Przekazano Przedmiar robót - Tom XIII.22 01/02 2 - Projekt obiektów budowlanych na obszarze Miejsca Obsługi Podróżnych MOP Radawiec - MOP Zemborzyce - branża architektoniczno-konstrukcyjna - rew.0 do akceptacji i opieczętowania pieczęcią "do realizacji",
 • Przekazano Przedmiar robót - Tom XIII.22 03 - Projekt obiektów budowlanych na obszarze Miejsca Obsługi Podróżnych MOP Radawiec - MOP Zemborzyce - branża elektryczna - rew.2 do akceptacji i opieczętowania pieczęcią "do realizacji",
 • Przekazano Przedmiar robót - Tom XIII.22 04 - Projekt obiektów budowlanych na obszarze Miejsca Obsługi Podróżnych MOP Radawiec - MOP Zemborzyce - branża sanitarna - rew.0 do akceptacji i opieczętowania pieczęcią "do realizacji",
 • Przekazano projektowaną charaktetystykę energetyczną do akceptacji i opieczętowania pieczęcią "do realizacji",
 • Przekazano do akceptacji Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - Roboty szybkopostępujące, zajęcie lewego oraz prawego pasa ruchu. Wykonanie odwiertów na nawierzchni Trasy Głównej S19,
 • Przekazano do akceptacji Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - Roboty szybkopostępujące, krótko trwające dla Trasy Głównej S19 jezdni lewej i jezdni prawej.

Dodatkowo w miesiącu marcu prowadzono:

 • Prace nad Systemem Zarządzania Ruchem,
 • Prace końcowe nad korygowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego,
 • Prace związane z przygotowaniem dokumentacji powykonawczych

 

Ostatnia aktualizacja:
Liczba odsłon: