/ Postęp prac projektowych

LUTY (01.02.2022 - 28.02.2022)

  • Przekazano Projekt Technologiczny Urządzeń Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem, rew. 5 - System Zarządzania Ruchem - Telematyka,
  • Przekazano Projekt Wykonawczy Magistrali światłowodowej dla potrzeb Systemu Zarządzania Ruchem

Dodatkowo w miesiącu lutym prowadzono:

  • Prace nad Systemem Zarządzania Ruchem,
  • Prace końcowe nad korygowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z przekazaniem części opracowań,
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego

 

Ostatnia aktualizacja:
25.09.2023
Liczba odsłon: