/ Postęp prac projektowych

STYCZEŃ (01.01.2022 - 31.01.2022)

  • Przekazano projekt/schemat Tymczasowej Organizacji Ruchu, pn. Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu "Roboty szybko postępujące, zajęcie lewego pasa ruchu - wykonanie pomiarów reperów na jezdni Trasy Głównej km 7+000 - 7+800",
  • Przekazano Projekt Wykonawczy - Projekt konstrukcji wsporczych systemu zarządzania ruchem dla znaków VMSC/E1 i VMSC/E2, zatwierdzony i opieczętowany pieczęcią " do realizacji",
  • Przekazano Projekt Wykonawczy - Projekt konstrukcji wsporczych systemu zarządzania ruchem BRAMOWNICA i MASZT LCSP, zatwierdzony i opieczętowany pieczęcią " do realizacji"

Dodatkowo w miesiącu styczniu prowadzono:

  • Prace końcowe nad Tymczasową Organizacją Ruchu,
  • Prace końcowe nad korygowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z przekazaniem części opracowań,
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego

 

Ostatnia aktualizacja:
06.03.2023
Liczba odsłon: