/ Postęp prac projektowych

GRUDZIEŃ (01.12.2021 - 31.12.2021)

  • Przekazano 3 egzemplarze Projektu Wykonawczego: Projekt bramownicowej konstrukcji wsporczej pod tablicę VMSA km 1+723, Projekt bramownicowej konstrukcji wsporczej pod 2 tablice VMSA km 3+582, Projekt bramownicowej konstrukcji wsporczej pod 2 tablice VMSA km 6+100, Projekt bramownicowej konstrukcji wsporczej pod tablicę VMSA km 9+900 oraz Projekt bramownicowej konstrukcji wsporczej pod tablicę VMSA km 10+440,
  • Przekazano Projekt Wykonawczy - Projekt budowy systemu telewizji przemysłowej oraz Przedmiar Robót,
  • Przedłożono do akceptacji Projekt Wykonawczy - Magistrala światłowodowa na potrzeby SZR

Dodatkowo w miesiącu grudniu prowadzono:

  • Prace końcowe nad Tymczasową Organizacją Ruchu,
  • Prace końcowe nad korygowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z przekazaniem części opracowań,
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego

 

Ostatnia aktualizacja:
26.09.2022
Liczba odsłon: