/ Postęp prac projektowych

SIERPIEŃ (01.08.2019 - 31.08.2019)

 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Konstrukcji Nawierzchni celem opatrzenia dokumentów pieczęcią „do realizacji”,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu pismo dotyczące rozwiązań zapewniających bezpieczne prowadzenie wód spływu powierzchniowego przez pas drogowy,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Mapę do celów projektowych,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu listę stron objętych wnioskiem ZRID,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu uzgodniony z Gminą Konopnica Projekt Wykonawczy TOM VI.1.2 Oświetlenie układu drogowego,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy - TOM III Obiekty inżynierskie w zakresie WD1, KD1A, WD2, WD4, MS5, MS5A, WD6, WS7, WD7A, MS8, WD9,WD10, WD11,
 • Przekazano do Urzędu Gminy Niedrzwica Duża Projekt Wykonawczy - Przebudowa sieci elektroenergetycznych nn i SN (Pozostali Gestorzy),
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy - Tom IV.1 Budowa przepustów ramowych z prośbą o zatwierdzenie,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy - Tom V.1 Budowa kanalizacji deszczowej, Tom V.2 Budowa i przebudowa istniejących sieci Wodociągowych, Tom V.3 Budowa i przebudowa istniejących sieci kanalizacji sanitarnej, Tom V.5 Przebudowa istniejących sieci gazowych średniego ciśnienia,
 • Przekazano do PGE Lublin Projekt Wykonawczy - Przebudowa sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia,

Dodatkowo w miesiącu sierpniu prowadzono:

 • Prace nad skorygowaniem Projektu Konstrukcji Nawierzchni cz.2,
 • Prace nad korygowaniem Tymczasowej Organizacji Ruchu wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Prace nad opracowaniem i korygowaniem Projektu Wykonawczego wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Prace nad przedmiarami wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Prace nad opracowywaniem i korygowaniem STWiORB wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Prace nad korygowaniem materiałów geodezyjnych wraz z przekazaniem,
 • Przygotowanie PZJ na bazie zatwierdzonych przez Inżyniera poszczególnych STWiORB,

 

Ostatnia aktualizacja:
26.09.2022
Liczba odsłon: