/ Postęp prac projektowych

WRZESIEŃ (01.09.2021 - 30.09.2021)

  • Przekazano Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu "Budowa Drogi S19 na istniejącym odcinku Drogi Krajowej nr 19 od km 320+500 do km 326+260 po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie,
  • Przekazano Projekt Wykonawczy TOM VII.2.1 Budowa systemu telewizji przemysłowej na terenie MOP wraz z przedmiarem,
  • Przekazano Projekt Czasowej zmiany Stałej Organizacji Ruchu,
  • Przekazano Projekt Czasowej zmiany Stałej Organizacji Ruchu pn." Wzmocnienie konstrukcji drogi wojewódzkiej nr 834 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 19 do węzła drogi ekspresowej S19 - Niedrzwica Duża"
  • Przekazano Projekt Wykonawczy TOM XI - Branża konstrukcyjna MOP

Dodatkowo w miesiącu wrześniu prowadzono:

  • Prace końcowe nad Tymczasową Organizacją Ruchu,
  • Prace końcowe nad korygowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z przekazaniem części opracowań,
  • Przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości na bazie zatwierdzonych przez Inżyniera poszczególnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego

 

Ostatnia aktualizacja:
06.03.2023
Liczba odsłon: