/ Postęp prac projektowych

LIPIEC (01.07.2021 - 31.07.2021)

 • Przekazano Projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji wsporczych pod tablice E,
 • Przekazano do opatrzenia pieczęcią "do realizacji" Projekt Wykonawczy TOM XI 01 rew.1 - Budynek sanitariatów - Architektura, Projekt Wykonawczy TOM XI 03 - Budynek sanitariatów - Instalacje elektryczne, Projekt Wykonawczy TOM XI 04 - Budynek sanitariatów - Instalacje sanitarne, Przedmiar Robót TOM XIII - Przedmiar architektoniczno-konstrukcyjny, Przedmiar Robót TOM XIII - Przedmiar - Instalacje sanitarne oraz Charakterystyka energetyczna sanitariatu,
 • Przekazano uzupełniony Projekt treści tablic pryzmowych VMSC-F8,
 • Przekazano Projekt Wykonawczy konstrukcji wsporczych Systemu Zarządzania Ruchem dla znaków VMSC/E1, NMSC/E2 - rew. 4,
 • Przekazano Projekt Wykonawczy konstrukcji wsporczych Systemu Zarządzania Ruchem dla znaków LCSP - rew. 4,
 • Przekazano Projekt Technologiczny Urządzeń Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem cz1/3, cz2/3, cz3/3 - rew. 3,
 • Przekazano Projekt Wykonawczy konstrukcji wsporczych Systemu Zarządzania Ruchem pod tablice VMSC/F8 - rew.3

Dodatkowo w miesiącu lipcu prowadzono:

 • Prace końcowe nad Tymczasową Organizacją Ruchu,
 • Prace końcowe nad korygowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości na bazie zatwierdzonych przez Inżyniera poszczególnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego

 

Ostatnia aktualizacja:
26.09.2022
Liczba odsłon: