/ Postęp prac projektowych

MAJ (01.05.2021 - 31.05.2021)

  • Przekazano zaktualizowany Projekt Stałej Organizacji Ruchu,
  • Przekazano Projekt Wykonawcy TOM V.2.1 Budowa stacji uzdatniania wody opieczętowany pieczęcią "do realizacji",
  • Przekazano Projekt Wykonawczy rew.4 Bramownice konstrukcji wsporczych pod dwie tablice VMSA w km 6+100,
  • Przekazano dodatkowe egzemplarze oryginałów Przedmiarów Robót branży sanitarnej do opieczętowania "do realizacji",
  • Przekazano Projekt wymiarów i treści tablic pryzmowych E1, E2, LCSP rew. 2

Dodatkowo w miesiącu maju prowadzono:

  • Prace końcowe nad Tymczasową Organizacją Ruchu,
  • Prace końcowe nad korygowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z przekazaniem części opracowań,
  • Przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości na bazie zatwierdzonych przez Inżyniera poszczególnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego

 

Ostatnia aktualizacja:
26.09.2022
Liczba odsłon: