/ Postęp prac projektowych

KWIECIEŃ (01.04.2021 - 30.04.2021)

  • Przekazano do Inżyniera Kontraktu odpowiedzi Projektanta na uwagi do Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu " Budowa drogi S19 na istniejącym odcinku drogi krajowej nr 19 od km 320+500 do 326+260 Część I odcinek od km 320+500 do km 324+800 Aneks nr 3",
  • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy rew. 2 konstrukcji wsporczych SZR pod tablice VMSC/F8,
  • Przekazano do Inżyniera Kontraktu odpowiedzi Projektanta na uwagi do "Projektu bypassu - Budowa jezdni głównych S19 w km 321+900 rew. 2"

Dodatkowo w miesiącu kwietniu prowadzono:

  • Prace końcowe nad Tymczasową Organizacją Ruchu,
  • Prace końcowe nad korygowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z przekazaniem części opracowań,
  • Przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości na bazie zatwierdzonych przez Inżyniera poszczególnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego

 

Ostatnia aktualizacja:
26.09.2022
Liczba odsłon: