/ Postęp prac projektowych

MARZEC (01.03.2021 - 31.03.2021)

 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Rewizję 2 Projektu technicznego bypassu "Budowa jezdni głównych S19 w km 321+900",
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu odpowiedzi Projektanta na uwagi do Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu " Budowa drogi S19 na istniejącym odcinku drogi krajowej nr 19 od km 320+500 do km 326+260 - część I odcinek od km 320+500 do km 324+800 Aneks nr 3" oraz Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu "Budowa jezdni głównych S19 w km 321+900, roboty mostowe w obrębie obiektów WD-1, KD-1a, WD-2 z chwilowym wstrzymaniem ruchu",
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu " Budowa jezdni głównych S19 w km 321+900, roboty mostowe w obrębie obiektów WD-1, KD-1a, WD-2 z chwilowym wstrzymaniem ruchu Aneks nr 3",
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt obiektu budowlanego toalety wolnostojącej na obszarze MOP wraz z odpowiedziami Projektanta na uwagi,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu " Rozbudowa Drogi Powiatowej DP2259L w Strzeszkowicach w obrębie obiektu mostowego WD-4",
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu " Zamknięcie Drogi Powiatowej DP2259L w Strzeszkowicach WD-4",
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu " Budowa jezdni głównych S19 w km 321+900, roboty mostowe w obrębie obiektów WD-1, KD-1a, WD-2 z chwilowym wstrzymaniem ruchu Aneks nr 3",
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt treści tablic VMSC/F8,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu uzupełnione obliczenia fotometryczne do Projektu Wykonawczego " Oświetlenie drogowe - Budowa i przebudowa",
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Stałej Organizacji Ruchu Rewizja 8,
 • Poinformowano Inżyniera Kontraktu o omyłkowo przekazanym niewłaściwym załączniku do pisma S19-L/JS/2114.1/2021 z dnia 11.03.2021 oraz przekazano właściwy załącznik,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy Rewizja 3 dla konstrukcji wsporczych Systemu Zarządzania Ruchem dla znaków VMSA,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy Rewizja 3 dla konstrukcji wsporczych Systemu Zarządzania Ruchem dla znaków VMSC/E i VMSC/E2,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu uzgodniony przez Wojewódzki Inspektorat Transportu drogowego Projekt nowej lokalizacji systemu preselekcji wagowej,

Dodatkowo w miesiącu marcu prowadzono:

 • Prace końcowe nad Tymczasową Organizacją Ruchu,
 • Prace końcowe nad korygowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości na bazie zatwierdzonych przez Inżyniera poszczególnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego

 

Ostatnia aktualizacja:
26.09.2022
Liczba odsłon: