/ Postęp prac projektowych

LUTY (01.02.2021 - 28.02.2021)

  • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt obiektu budowlanego, toalety wolnostojącej na obszarze Miejsca Obsługi Podróżnych,
  • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy lokalizacji stacji ważenia pojazdów w ruchu,
  • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt konstrukcji wsporczych Systemu Zarządzania Ruchem dla znaków VMSC/E1 i VMSC/E2,
  • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt konstrukcji wsporczych Systemu Zarządzania Ruchem dla znaków VMSA w lokalizacji 1+723 km, 3+582 km, 6+100 km, 9+900 km, 10+440 km,
  • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Technologiczny bypassu - Tymczasowy objazd drogi powiatowej nr 2267L przez drogę dojazdową DD28 i drogę wojewódzką DW834,

Dodatkowo w miesiącu lutym prowadzono:

  • Prace końcowe nad Tymczasową Organizacją Ruchu,
  • Prace końcowe nad korygowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z przekazaniem części opracowań,
  • Przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości na bazie zatwierdzonych przez Inżyniera poszczególnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego

 

Ostatnia aktualizacja:
06.03.2023
Liczba odsłon: