/ Postęp prac projektowych

LISTOPAD (01.11.2020 - 30.11.2020)

 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu pn. " Przebudowa skrzyżowania Drogi Powiatowej Nr 2264L z drogami dojazdowymi DD22, DD23 projektowanej S19",
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt konstrukcji wsporczych systemu zarządzania ruchem,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekty systemu zarządzania ruchem (branża konstrujcyjno-budowlana),
 • Przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu pn. " Przebudowa skrzyżowania Drogi Powiatowej Nr 2264L z drogami dojazdowymi DD22, DD23 projektowanej S19" ,
 • Przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu pn. " Przebudowa skrzyżowania Drogi Powiatowej Nr 2264L z drogami dojazdowymi DD22, DD23 projektowanej S19",
 • Przekazano do Starostwa Powiatowego Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu pn. " Przebudowa skrzyżowania Drogi Powiatowej Nr 2264L z drogami dojazdowymi DD22, DD23 projektowanej S19",
 • Przekazano do Policji Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu pn. " Przebudowa skrzyżowania Drogi Powiatowej Nr 2264L z drogami dojazdowymi DD22, DD23 projektowanej S19",
 • Przekazano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu pn. " Przebudowa skrzyżowania Drogi Powiatowej Nr 2264L z drogami dojazdowymi DD22, DD23 projektowanej S19",
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy - TOM VI.4.1 Zasilanie obiektów i urządzeń,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Przedmiar Robót Systemu Zarządzania Ruchem,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Technologiczny Urządzeń  Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt bypassu w km 321+275

Dodatkowo w miesiącu listopadzie prowadzono:

 • Prace końcowe nad korygowaniem Projektu Wykonawczego wraz z przekazaniem opracowań,
 • Prace końcowe nad Tymczasową Organizacją Ruchu wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Prace końcowe nad przedmiarami wraz z przekazaniem opracowań,
 • Prace końcowe nad korygowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości na bazie zatwierdzonych przez Inżyniera poszczególnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego

 

Ostatnia aktualizacja:
06.03.2023
Liczba odsłon: