/ Postęp prac projektowych

KWIECIEŃ (01.04.2019 - 30.04.2019)

 • Przekazano mapę sieci drogowej
 • Przekazano Projekt Budowlany - rewizja nr 4
 • Przekazano wnioski derogacyjne złożone do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie
 • Przekazano poprawione mapy z podziałem nieruchomości
 • Przekazano Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Przekazano opinię ekspercką dotyczącą stosowania barier ochronnych na drogowych obiektach inżynierskich
 • Przekazano wyjaśnienia dotyczące wniosku o odstępstwo
 • Przekazano wizualizację realizowanego odcinka trasy
 • Przekazano informacji dotyczącej rozwieszenia plakatów oraz zlecenia artykułu w prasie
 • Przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych informację o uwzględnieniu we wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dopuszczenia usytuowania zjazdu publicznego z drogi powiatowej 2267L
 • Przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie uzupełnienia wniosku o udzieleniu zgody na odstępstwo
 • Przekazano Projekt Konstrukcji Nawierzchni
 • Przekazano informacje dotyczące kolorystyki i zabezpieczenia antykorozyjnego ekranów przeciwhałasowych

Dodatkowo prowadzono:

 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym
 • Kontynuacja działań związanych z Audytem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • Prace nad wprowadzeniem uwag do Projektu Konstrukcji Nawierzchni
 • Prace nad wprowadzeniem uwag do Docelowej Organizacji Ruchu
 • Prace nad wyjaśnieniami dotyczącymi Raportu POOS
 • Prace nad uwagami do mapy sieci drogowej
 • Prace nad uwagami do Tymczasowej Organizacji Ruchu

 

Ostatnia aktualizacja:
26.09.2022
Liczba odsłon: