/ Postęp prac projektowych

MARZEC (01.03.2019 - 31.03.2019)

 • Przekazano Plan Działań Ratowniczych
 • Przekazano poprawiony operat geodezyjny
 • Przekazano część Projektu Budowlanego
 • Przekazano wykaz istniejących zjazdów
 • Przekazano stanowisko dotyczące zjazdów (dostęp do działek)
 • Przekazano wyjaśnienie odnośnie uzgodnienia przebiegu sieci drogowej
 • Przekazano wnioski derogacyjne z prośbą o zatwierdzenie
 • Przekazano Koncepcję Systemu Zarządzania Ruchem
 • Przekazano stanowisko dotyczące uwag do Raportu POOS
 • Przekazano mapę sieci drogowej
 • Przekazano skorygowaną analizę wielokryterialną
 • Przekazano Projekt Konstrukcji nawierzchni
 • Przekazano Projekt Budowlany
 • Przekazano wyjaśnienia dotyczące Raportu POOS
 • Przekazano Projekt wzmocnienia podłoża
 • Przekazano DROŚ i UW w Lublinie aneks nr 1 będący uzupełnieniem do Raportu POOS
 • Przekazano PW TOM V.4 - przebudowa istniejących sieci gazowych

Dodatkowo prowadzono:

 • Prace nad uszczegółowieniem Projektu Budowlanego
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym
 • Kontynuacja działań związanych z Audytem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • Prace nad wprowadzeniem uwag do Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem
 • Prace nad wprowadzeniem uwag do Projektu Konstrukcji Nawierzchni
 • Prace nad wprowadzeniem uwag do Docelowej Organizacji Ruchu
 • Prace nad wyjaśnieniami dotyczącymi Raportu POOS
 • Prace nad uwagami do mapy sieci drogowej
 • Prace nad uwagami do operatu geodezyjnego

 

Ostatnia aktualizacja:
26.09.2022
Liczba odsłon: