/ Postęp prac projektowych

LUTY (01.02.2019 - 28.02.2019)

 • Przekazano zatwierdzone PAB TOM VI.4 przez PGE Dystrybucja S.A. RE Puławy
 • Przekazano zatwierdzone PAB TOM VI.2 przez PGE Dystrybucja S.A. RE Miasto Lublin
 • Przekazano zatwierdzone PAB TOM VI.2 przez PGE Dystrybucja S.A. RE Puławy
 • Przekazano stanowisko odnośnie uwag do Projektu Konstrukcji Nawierzchni
 • Przekazano do Urzędu Wojewódzkiego skorygowany Raport o Ponownej Ocenie Oddziaływania na Środowisko oraz wyjaśnienia do wniosku ZRID
 • Przekazano skorygowany Raport POOS
 • Przekazano PB TOM III w zakresie obiektów inżynieryjnych
 • Przekazano Projekt Stałej Organizacji Ruchu
 • Przekazano uzupełnione mapy z projektem podziału nieruchomości oraz wykazy zmian gruntowych do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

Dodatkowo prowadzono:

 • Prace nad doszczegółowieniem Projektu Budowlanego
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym
 • Kontynuacja działań związanych z Audytem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • Prace nad wprowadzeniem uwag do Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem
 • Prace nad wprowadzeniem uwag do Projektu Konstrukcji Nawierzchnii
 • Prace nad wprowadzeniem uwag do Docelowej Organizacji Ruchu
 • Prace nad Raportem POOS
 • Prace nad PKN
 • Prace nad uwagami do operatu geodezyjnego

 

Ostatnia aktualizacja:
06.03.2023
Liczba odsłon: