/ Postęp prac projektowych

STYCZEŃ (01.01.2019 - 31.01.2019)

 • 08.01.2019 - przekazano uzupełnione Projekty Robót Geologicznych na wykonanie ujęcia wody podziemnej nr 1SU-1,1SU-2, 1SU-3 i 1SU-4
 • 08.01.2019 – przekazano odpowiedz dot. zastosowania miału gumowego i cementu CEM I
 • 08.01.2019 – przekazano odpowiedz dot. Budowy Kanału Technologicznego rev. 2
 • 08.01.2019 – przekazanie uzupełnienia PRG na ujęcia wody podziemnej
 • 09.01.2019 – przekazano odpowiedz na uwagi do Projektu obiektów na MOP
 • 09.01.2019 – przekazano odpowiedz na uwagi do ekranów akustycznych
 • 14.01.2019 – przekazano wyjaśnienia dot. zjazdów z dróg
 • 15.01.2019 – przekazano Projekt Architektoniczno - Budowlany zasilanie obiektów i urządzeń
 • 15.01.2019 – przekazano Projekt Architektoniczno -Budowlany przebudowa sieci elektroenergetycznych Sn i nn
 • 16.01.2019 – przekazano odpowiedz na uwagi do branży mostwowej
 • 16.01.2019 – przekazanie dokumentacji geodezyjnej
 • 16.01.2019 – przekazano Projekt Budowlany rev. 3
 • 17.01.2019 – przekazano projekt robót geologicznych dla potrzeb likwidacji studni ujęciowych
 • 17.01.2019 - przekazano wypisy z rejestru gruntów i kopie mapy ewidencyjnej do RDOŚ
 • 22.01.2019 - przekazano odpowiedz na pismo Wójta Gminy Niedrzwica Duża
 • 23.01.2019 – uzupełnienie wniosku ZRID
 • 24.01.2019 – przekazanie uzgodnień dotyczących zjazdów
 • 25.01.2019 – przekazano odpowiedz na uwagi do czasowych zajęć
 • 25.01.2019 – przekazano odpwoiedz na uwagi do PB
 • 25.01.2019 – przekazanie stanowisko Geodety dotyczace uwag do opracowania mapy do celów projektowych
 • 25.01.2019 – przekazano uzupełnienie do wnisoku ZRID do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

Dodatkowo w miesiącu styczniu prowadzono:

 • Prace nad doszczegółowianiem Projektu Budowlanego
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym
 • Prace nad wpowadzaniem uwag do Projektu Stałej Organizacji Ruchu
 • Prace nad PRG dla potrzeb likwidacji studni ujęciowych wraz z przekazaniem
 • Kontynuacja działań związanych z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach (wyjście poza DUŚ)
 • Prace nad wprowadzaniem uwag do Raportu POOS
 • Prace nad Planem Działań Ratowniczych wraz z przekazaniem
 • Kontynuacja działań związanych z Audytem BRD
 • Prace nad wprowadzaniem uwag do projektu konstrukcji nawierzchni
 • Prace nad wprowadzaniem uwag do dokumentacji związanej z wykonaniem operatu geodezyjnego podziału nieruchomości
 • Prace nad opracowywaniem tymczasowej organizacji ruchu

 

Ostatnia aktualizacja:
06.03.2023
Liczba odsłon: