/ Postęp prac projektowych

PAŹDZIERNIK (01.10.2018 - 31.10.2018)

 • Prace projektowe nad wprowadzaniem uwag do Projektu Budowlanego
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym
 • Prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem wraz z przekazaniem
 • Kontynuacje działań dla uzyskania decyzji wodno-prawnej
 • Kontynuacja działań związanych z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wyjście poza DUŚ)
 • Kontynuacja prac związanych z opracowywaniem Raportu POOOS wraz z inwentaryzacją przyrodniczą wraz z przekazaniem
 • Opracowywanie materiałów na Audyt BRD wraz z przekazaniem
 • Kontynuacja prac nad DH i DGI wraz z przekazaniem
 • Prace nad opracowywaniem tymczasowej organizacji ruchu.>
 • Prace nad wprowadzaniem uwag do projektu konstrukcji nawierzchni wraz z przekazaniem
 • Prace nad dokumentacją dotyczącą wniosku o wydanie decyzji ZRID>
 • Opracowywanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wraz z przekazaniem

 

Ostatnia aktualizacja:
26.09.2022
Liczba odsłon: