/ Postęp prac projektowych

MAJ (01.05.2020 - 31.05.2020)

 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt techniczny bypassa na DG 106959L,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy Obiekty Inżynierskie w zakresie obiektów MS-5 i MS-8 do opieczętowania pieczęcią "do realizacji",
 • Przekazano do Komendy Wojewódzkiej Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu,
 • Przekazano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu " Budowa obiektu WD-1 na drodze krajowej nr 19 w km 320+952 (0+144,04) w zakresie chwilowego zamknięcia drogi na czas ustawienia belek konstrukcyjnych przęsła obiektu WD-1 nad drogą krajową",
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu projekt Stałej Organizacji Ruchu rev. 06 (wersja robocza),
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu stanowisko odnośnie zjazdu Państwa Słowińskich,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu wykaz zjazdów projektowanych,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt techniczny bypassa na DK 19,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy i Przedmiar Robót Ekrany akustyczne do weryfikacji,
 • Przekazano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu " Budowa obiektu WD-1 na drodze krajowej nr 19 w km 320+952 (0+144,04) - chwilowe zamknięcie drogi na czas ustawienia belek konstrukcyjnych przęsła obiektu WD-1 nad drogą krajową",
 • Przekazano do Starostwa Powiatowego Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu "Budowa obiektu WD-1 na drodze krajowej nr 19 w km 320+952 (0+144,04) - chwilowe zamknięcie drogi na czas ustawienia belek konstrukcyjnych przęsła obiektu WD-1 nad drogą krajową",
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy Kanał technologiczny rew. 03 do weryfikacji,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy Budynki na MOPach do opieczętowania pieczęcią "do realizacji",
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu zatwierdzone i opieczętowane Projekty Wykonawcze i Przedmiary Robót w ilościach zgodnych z umową,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu skorygowane stanowisko odnośnie zjazdu Państwa Słowińskich,
 • Przekazano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu "Budowa obiektu KD-1a na drodze krajowej nr 19 w km 322+900 (2+115,00) - budowa obiektu po prawej stronie drogi krajowej wraz z wykonaniem przesunięcia (bypassa) wlotu drogi gminnej oraz montaż belek konstrukcyjnych przęsła nad drogą krajową

Dodatkowo w miesiącu maju prowadzono:

 • Prace końcowe nad opracowaniem i korygowaniem Projektu Wykonawczego wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Prace końcowe nad korygowaniem Tymczasowej Organizacji Ruchu wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Prace końcowe nad przedmiarami wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Prace końcowe nad opracowywaniem i korygowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości na bazie zatwierdzonych przez Inżyniera poszczególnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego

 

Ostatnia aktualizacja:
26.09.2022
Liczba odsłon: