/ Postęp prac projektowych

LIPIEC (01.07.2018 - 31.07.2018)

 • Przekazano Docelową Organizację Ruchu
 • Przekazano skorygowany Program Prac Projektowych rew. 06
 • Przekazano skorygowany PZJ rew. 03
 • Przekazano poprawioną MDCP
 • Przekazano poprawioną inwentaryzację zieleni
 • Przekazano wyjaśnienia odnoście uwag do KIP do Inżyniera Kontraktu
 • Przekazano Koncepcję Systemu Zarządzania Ruchem w celu zaopiniowania
 • Prace projektowe nad Projektem Budowlanym
 • Prace nad wykonaniem operatów wodnoprawnych
 • Prace nad przygotowaniem materiałów na Audyt BRD
 • Prace nad Planem Działań Ratowniczych
 • Opracowywanie Raportu POOS wraz z inwentaryzacją przyrodniczą
 • Prace nad projektem podziału nieruchomości
 • Wprowadzanie zmian w MDCP po uwagach IK
 • Prace nad wprowadzaniem uwag do projektu konstrukcji nawierzchni
 • Prace nad wprowadzaniem uwag do Analizy i Prognozy Ruchu
 • Prace nad wprowadzaniem uwag do PRG
 • Prace nad wprowadzaniem zmian w KIP
 • Prace nad dokumentacją hydrogeologiczną

 

Ostatnia aktualizacja:
26.09.2022
Liczba odsłon: