/ Postęp prac projektowych

KWIECIEŃ (01.04.2020 - 30.04.2020)

 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu kopie opieczętowanych Projektów Wykonawczych - Projektowane nasadzenia oraz przedmiary projektowanych nasadzeń i inwenatryzacja isniejącej zieleni wraz z planem wyebu drzew,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu kopie opieczętowanych Projektów Wykonawczych i Przedmiarów Robót,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu TOM VI.4.1 Zasilanie obiektów i urządzeń,
 • Przekazano do Pana Motyla pismo ws. zjazdów,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu pismo ws. zjazdów",
 • Otrzymano od Inżyniera Kontraktu uwagi do Projektu Wykonawczego TOM VII.1 Budowa kanału technologicznego,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu stanowisko odnośnie uwag do Projektu Wykonawczego TOM VII.2 Budowa kanału technologicznego,
 • Otrzymano od Inżyniera Kontraktu akceptację Projektu Wykonawczego w zakresie obiektów na MOP,
 • Otrzymano od Inżyniera Kontraktu odpowiedź ws. Projektu Wykonawczego TOM VII.2 Budowa kanału technologicznego,
 • Przekazano do Komendy Wojewodzkiej Policji Projekt Docelowej Organizacji Ruchu,
 • Przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich Projekt Docelowej Organizacji Ruchu,
 • Przekazano do Urządu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Projekt Docelowej Organizacji Ruchu

Dodatkowo w miesiącu kwietniu prowadzono:

 • Prace końcowe nad opracowaniem i korygowaniem Projektu Wykonawczego wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Prace końcowe nad korygowaniem Tymczasowej Organizacji Ruchu wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Prace końcowe nad przedmiarami wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Prace końcowe nad opracowywaniem i korygowaniem STWiORB wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości na bazie zatwierdzonych przez Inżyniera poszczególnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego

 

Ostatnia aktualizacja:
26.09.2022
Liczba odsłon: