/ Postęp prac projektowych

MARZEC (01.03.2020 - 31.03.2020)

 • Przekazano do opieczętowania przez Inżyniera Kontraktu Przedmiar Robót TOM V.7 Budowa zbiorników,
 • Przekazano do opieczętowania przez Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy TOM VI.1.5 Iluminacja kładki dla pieszych,
 • Przekazano do opieczętowania przez Inż yniera Kontraktu Przedmiar Robót TOM XIV.15 Zasilanie obiektów i urządzeń,
 • Przekazano do Starostwa Powiatowego w Lublinie Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu "Budowa obiektu KD-1a na drodze krajowej nr 19 w km 322+900 (2+115,00) - budowa obiektu po prawej stronie drogi krajowej wraz z wykonaniem przesunięcia (bypassa) wlotu drogi gminnej oraz montaż belek konstrukcyjnych przęsła nad drogą krajową",
 • Przekazano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu "Budowa obiektu KD-1a na drodze krajowej nr 19 w km 322+900 (2+115,00) - budowa obiektu po prawej stronie drogi krajowej wraz z wykonaniem przesunięcia (bypassa) wlotu drogi gminnej oraz montaż belek konstrukcyjnych przęsła nad drogą krajową",
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu zatwierdzone Projekty Tymczasowej Organizacji Ruchu: Aneks nr 1 do WD-4 oraz Aneks nr 2 Do WD-10,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu stanowisko odnośnie uwag do Projektu Wykonawczego TOM VII.2 Budowa kanału technologicznego,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy TOM VI.4.1 Zasilanie obiektów i urządzeń rew.03
 • Przekazano do Wydziału Ruchu Drogowego Aneks do Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu pn. " Budowa obiektu WD-1 na drodze krajowej nr 19" w zakresie chwilowego zamknięcia drogi na czas ustawienia belek konstrukcyjnych przęsła obiektu WSD-1 nad drogą krajową,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu pn. "Budowa drogi S19 na istniejącym odcinku drogi krajowej nr 19 od km 320+500 do km 326+260"

Dodatkowo w miesiącu marcu prowadzono:

 • Prace końcowe nad opracowaniem i korygowaniem Projektu Wykonawczego wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Prace końcowe nad korygowaniem Tymczasowej Organizacji Ruchu wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Prace końcowe nad przedmiarami wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Prace końcowe nad opracowywaniem i korygowaniem STWiORB wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości na bazie zatwierdzonych przez Inżyniera poszczególnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego

 

Ostatnia aktualizacja:
26.09.2022
Liczba odsłon: