/ Postęp prac projektowych

STYCZEŃ (01.01.2020 - 31.01.2020)

 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy TOM XI w zakresie konstrukcji,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy TOM XII Ekrany Akustyczne i przeciwolśnieniowe,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu stanowisko ws. sprawy pana Zdzisława Motyla,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu dokumentację geodezyjną i kartograficzną związaną z czasowym korzystaniem z nieruchomości,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu wypisy z rejestru gruntów,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu stanowisko odnośnie uwag dotyczących Projektu Wykonawczego TOM CI.4.1 Zasilanie obiektów i urządzeń,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu celem opieczętowania Projekt wzmocnień podłoża z zapewnieniem stateczności korpusu drogowego,
 • Przekazano do Urzędu Gminy Niedrzwica Duża projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu „Zamknięcie odcinków dróg gminnych nr 107068L i 107069L”,
 • Przekazano do Starostwa Powiatowego w Lublinie Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu pn. „Budowa obiektu KD-1a na drodze krajowej nr 19”,
 • Przekazano do do Starostwa Powiatowego w Lublinie Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu pn. „Zamknięcie odcinków dróg gminnych nr 107068L i 107069L”,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu papierowe wersje zatwierdzonych projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu odpowiedzi na uwagi Projekt Konstrukcji Nawierzchni cz.2 Rewizja 01,
 • Przekazano Inżynierowi Kontraktu kopię protokołów wejścia i odbioru nieruchomości w ramach ograniczonego korzystania,
 • Przekazano Inżynierowi Kontraktu Przedmiar Robót TOM XIV.15 Przebudowa sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu celem opieczętowania Projekt Wykonawczy TOM VI.3 Przebudowa sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu stanowisko odnośnie różnic pomiędzy Projektem Budowlanym a Projektem Wykonawczym w zakresie branży mostowej,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu do opatrzenia pieczęcią do realizacji Przedmiar Robót TOM XIV.1 Budowa układu drogowego,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy TOM VI.1.1 Oświetlenie układu drogowego (GDDKIA),
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy TOM VI.1.4 Oświetlenie MOP,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy TOM VI.1.2, TOM VI.1.3 i TOM VI.1.5,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu celem opieczętowania Projekt Konstrukcji Nawierzchni cz.2,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu celem opieczętowania Projekt Wykonawczy w zakresie branży konstrukcyjnej (Budynek sanitariatów i wiata piknikowa i śmietnikowa),
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu celem opieczętowania Projekt Wykonawczy uszynienia obiektów WS-7 i WS-7a

Dodatkowo w miesiącu styczniu prowadzono:

 • Prace końcowe nad opracowaniem i korygowaniem Projektu Wykonawczego wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Prace końcowe nad korygowaniem Tymczasowej Organizacji Ruchu wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Prace końcowe nad przedmiarami wraz z przekazaniem części opracowań, 
 • Prace końcowe nad opracowywaniem i korygowaniem STWiORB wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Przygotowanie PZJ na bazie zatwierdzonych przez Inżyniera poszczególnych STWiORB

 

Ostatnia aktualizacja:
26.09.2022
Liczba odsłon: