W czwartek 20 maja 2021 r. na pierwszym odcinku budowy drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lublin - Niedrzwica Duża odbyła się wizyta studyjna. W spotkaniu z przedstawicielami Zamawiającego - GDDKiA, Wykonawcy - firmy Aldesa oraz Nadzoru - firmy ZDI, udział wzięli przedstawiciele mediów. Wizytujący odwiedzili między innymi Węzeł Niedrzwica Duża oraz obiekt MS-5.

W środę 26 sierpnia 2020 r. na pierwszym odcinku budowy drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lublin - Niedrzwica Duża odbyła się wizyta studyjna. W spotkaniu z przedstawicielami Zamawiającego - GDDKiA, Wykonawcy - firmy Aldesa oraz Nadzoru - firmy ZDI, udział wzięli przedstawiciele mediów. Wizytujący odwiedzili między innymi Węzeł Niedrzwica Duża, obiekt WS-7 oraz Węzeł Strzeszkowice.

W dniu 09.09.2019r. Zamawiający przekazał Wykonawcy robót Plac Budowy w liniach rozgraniczających określonych w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 12.08.2019 r. wydanej przez Wojewodę Lubelskiego niezbędny dla wykonania zleconych robót w zakresie: - działek położonych w pasie drogowym istniejącej drogi krajowej.

W dniu 17.09.2019r. Zamawiający przekazał Wykonawcy robót Plac Budowy w liniach rozgraniczających określonych w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 12.08.2019 r., dot. kolejnych działek niezabudowanych położonych w pasie drogowym projektowanej drogi ekspresowej S19 na terenie gminy Konopnica: w Obrębie 0003 - Tereszyn, Obrębie 0019 - Zemborzyce Dolne oraz w Obrębie 0021 - Zemborzyce Tereszyńskie.

Wykonawca w dalszym ciągu prowadzi roboty przygotowawcze, prace rozbiórkowe obiektów kubaturowych oraz wycinkę drzew.

W związku z otrzymaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Galeria" została zaktualizowana. W trakcie okresu realizacji Robót co tydzień udostępniane będą zdjęcia z ziemi oraz filmy z postępu prac, raz w miesiącu umieszczane będą także zdjęcia lotnicze z postępu prac.

 

Ostatnia aktualizacja:
06.03.2023
Liczba odsłon: