15 listopada 2021 r. o godz. 10 Wykonawca planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu na przebudowywanym odcinku drogi krajowej nr 19 w obrębie węzła Strzeszkowice. Prowadzone będą prace związane z budową wysp środkowych na wlotach ronda drogi krajowej nr 19.

Wprowadzony zostanie ruch wahadłowy, sterowany sygnalizacją świetlną przy włączeniu budowanej jezdni do istniejącej drogi krajowej nr 19.

Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności.

W dniu 04.11.2021 r. w godzinach 11:00 - 12:00, Wykonawca planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu na przebudowywanym odcinku drogi krajowej DK19, w obrębie węzła Strzeszkowice, w związku z poprowadzeniem ruchu przez wybudowane jezdnie na wlotach ronda.
Zmiana toru jazdy odbędzie się przy włączeniu budowanej jezdni do istniejącej drogi krajowej DK19 oraz na skrzyżowaniu drogi krajowej DK19 z drogą powiatową DP 2259L

W poniedziałek 30 sierpnia 2021 r. na pierwszym odcinku budowy drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lublin - Niedrzwica Duża odbyła się wizyta studyjna. W spotkaniu z przedstawicielami Zamawiającego - GDDKiA, Wykonawcy - firmy Aldesa oraz Nadzoru - firmy ZDI, udział wzięli przedstawiciele mediów. Wizytujący odwiedzili między innymi Węzeł Strzeszkowice oraz obiekt WS-7.

W dniu 30.09.2021 r. o godzinie 13:00,Wykonawca planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu na odcinku drogi ekspresowej S19 od Węzła Lublin-Węglin do Węzła Strzeszkowice. W związku z tym nastąpi rozdzielenie ruchu na obydwie jezdnie drogi ekspresowej - po jednym pasie ruchu.
Prędkość dopuszczalna na Trasie Głównej na danym odcinku będzie wynosić 70km/h, natomiast przy zjeździe na Węzeł Strzeszkowice 40km/h, a przy zjeździe z Węzła Strzeszkowice 50km/h.

W dniu 25.08.2021 r. w godzinach 08:00 - 14:00, Wykonawca zamierza wprowadzić tymczasową organizację ruchu w związku przeniesieniem ruchu na jezdnię prawą w ciągu drogi krajowej nr 19. Zmiana spowodowana jest wykonaniem warstwy ścieralnej na jezdni lewej od początku rozbudowy do km 324+800.

 

Ostatnia aktualizacja:
06.03.2023
Liczba odsłon: