W dniu 17.09.2019r. Zamawiający przekazał Wykonawcy robót Plac Budowy w liniach rozgraniczających określonych w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 12.08.2019 r., dot. kolejnych działek niezabudowanych położonych w pasie drogowym projektowanej drogi ekspresowej S19 na terenie gminy Konopnica: w Obrębie 0003 - Tereszyn, Obrębie 0019 - Zemborzyce Dolne oraz w Obrębie 0021 - Zemborzyce Tereszyńskie.

Wykonawca w dalszym ciągu prowadzi roboty przygotowawcze, prace rozbiórkowe obiektów kubaturowych oraz wycinkę drzew.

 

Ostatnia aktualizacja:
Liczba odsłon: