W poniedziałek 30 sierpnia 2021 r. na pierwszym odcinku budowy drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lublin - Niedrzwica Duża odbyła się wizyta studyjna. W spotkaniu z przedstawicielami Zamawiającego - GDDKiA, Wykonawcy - firmy Aldesa oraz Nadzoru - firmy ZDI, udział wzięli przedstawiciele mediów. Wizytujący odwiedzili między innymi Węzeł Strzeszkowice oraz obiekt WS-7.

W dniu 25.08.2021 r. w godzinach 08:00 - 14:00, Wykonawca zamierza wprowadzić tymczasową organizację ruchu w związku przeniesieniem ruchu na jezdnię prawą w ciągu drogi krajowej nr 19. Zmiana spowodowana jest wykonaniem warstwy ścieralnej na jezdni lewej od początku rozbudowy do km 324+800.

W dniu 26.07.2021 r. o godzinie 13.00 Wykonawca planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu w zakresie łącznika na odcinku drogi krajowej nr 19 od km 10+450 do km 10+600, tj.: budowa jezdni prawej drogi ekspresowej S19 od km 320+500 do km 321+900.
Równocześnie zostanie zlikwidowana tymczasowa organizacja ruchu w zakresie łącznika w km 320+900 wprowadzona w dniu 19.07.2021 r. tj.: budowa jezdni lewej drogi ekspresowej S19 od km 320+500 do km 321+900.

W dniu 13.08.2021 r. o godzinie 12.00 Wykonawca wprowadził tymczasową organizację ruchu w związku przeniesieniem ruchu na jezdnię lewą w ciągu drogi krajowej nr 19. Zmiana spowodowana jest wykonaniem warstwy ścieralnej na jezdni prawej od początku rozbudowy do km 324+800.

Ponadto Wykonawca zamknął połączenie drogi głównej S19 dla ruchu lokalnego. Ruch został poprowadzony w ciągu drogi krajowej przez Węzeł Strzeszkowice.

W dniu 19.07.2021 r. o godzinie 11.00 Wykonawca zamierza przywrócić wcześniej obowiązujący etap organizacji ruchu na odcinku drogi krajowej nr 19 od km 320+500 do km 326+260, tj.: budowa jezdni lewej drogi ekspresowej S19 od km 320+500 do km 321+900.
W związku z wprowadzeniem zmiany w TOR Wykonawca zlikwiduje dotychczasową organizację ruchu na istniejącym odcinku drogi krajowej nr 19 od km 320+500 do km 326+260, tj.: budowa jezdni głównych drogi ekspresowej S19 w obrębie km 321+900 z przeniesieniem ruchu na bypassy przez jezdnie MOPów.

 

Ostatnia aktualizacja:
20.09.2021
Liczba odsłon: