27 kwietnia 2022 r. w godzinach od 10 do 14 Wykonawca planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu na odcinku drogi ekspresowej S19 w km 7+000 - 7+800 (jezdnia lewa i prawa). W tym czasie zajęty będzie wewnętrzny pas ruchu oraz wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 90 km/h. Zamknięty pas ruchu zostanie wygrodzony separatorami.

30 marca 2022 r. w godzinach od 10 do 14 Wykonawca zamierza wprowadzić tymczasową organizację ruchu na odcinku drogi ekspresowej S19 w km 7+000 - 7+800 (jezdnia lewa i prawa). W tym czasie zajęty będzie wewnętrzny pas ruchu oraz wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 90 km/h. Zamknięty pas ruchu zostanie wygrodzony separatorami.

Z dniem 11.01.2022 roku wydano Świadectwo Przejęcia części Robót potwierdzające wykonanie Robót w zakresie Trasy Głównej drogi ekspresowej S19 w zakresie uzyskanego pozwolenia na użytkowanie z dnia 13.12.2021 roku.

16 marca 2022 r. w godzinach od 10 do 14 Wykonawca planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu na odcinku drogi ekspresowej S19 w km 7+000 - 7+800 (jezdnia lewa i prawa). W tym czasie zajęty będzie wewnętrzny pas ruchu oraz wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 90 km/h. Zamknięty pas ruchu zostanie wygrodzony separatorami.

W dniu 16.12.2021r. do użytku zostanie oddana Trasa Główna na odcinku drogi ekspresowej S19 od węzła Konopnica obecnie Lublin Węglin (bez węzła) do węzła Niedrzwica Duża o długości ok. 12 km.

 

Ostatnia aktualizacja:
16.05.2022
Liczba odsłon: