/ Postęp prac projektowych

GRUDZIEŃ (01.12.2019 - 31.12.2019)

 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu wykaz zjazdów docelowych,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu wyjaśnienia do Projektu Wykonawczego (Oświetlenie układu drogowego) w zakresie TOMÓW VI.1.1, VI.1.2, VI.1.3, VI.1.4,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy TOM VI.2.2 Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN i SN (PGE Kraśnik) do opieczętowania,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy TOM VI.2.3 Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN i SN (pozostali Gestorzy) oraz TOM VI.4.3 Uszynienie wiaduktu,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu wersję elektroniczną opieczętowanego Raportu POOŚ,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy TOM II Budowa układu drogowego do opieczętowania,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu wyjaśnienia odnośnie Stałej Organizacji Ruchu,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu opieczętowany i oryginalny Projekt Wykonawczy TOM VII.1.3 Przebudowa sieci teletechnicznych (PKP PLK i PKP Telkol),
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu przedmiary TOM V.1, V.2, V.3, V.4, V.5 (branża sanitarna) do opieczętowania,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Przedmiar TOM XV.13 Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i nN,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Przedmiar Robót TOM V.7 Budowa zbiorników,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy TOM III w zakresie obiektów MS-5 i MS-8,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy TOM VI.1.5, VI.1.2, VI.1.3,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy TOM III w zakresie obiektu WS-7 wraz z przedmiarem do opieczętowania,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu kolejną część opieczętowanych Projektów Wykonawczych
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Przedmiar Robót TOM XIV.15 (wysokie napięcie),
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy TOM VI.1.4 Oświetlenie MOP,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy TOM VI.2.3 do opieczętowania,
 • Przekazano do GDDKiA prośbę o przedłużenie ważności TOR Wycinka na DK nr 19,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu elektroniczną wersję Projektu TOR - Wycinka na DK nr 19,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu opieczętowane projekty TOR,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu pn. "Zamknięcie odcinków dróg gminnych nr 107068L oraz 107069L",
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Przedmiary Robót TOM XIV.1 Budowa układu drogowego rewizja 02 do opieczętowania,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy - Projektowane nasadzenia wraz z przedmiarami do opieczętowania,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy TOM VI.1.1 Oświetlenie układu drogowego - GDDKiA

Dodatkowo w miesiącu grudniu prowadzono:

 • Prace końcowe nad korygowaniem Projektu Wykonawczego wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Prace końcowe nad korygowaniem Tymczasowej Organizacji Ruchu wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Prace końcowe nad przedmiarami wraz z przekazaniem części opracowań, 
 • Prace końcowe nad korygowaniem STWiORB wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Przygotowanie PZJ na bazie zatwierdzonych przez Inżyniera poszczególnych STWiORB

 

Ostatnia aktualizacja:
26.09.2022
Liczba odsłon: