/ Postęp prac projektowych

PAŹDZIERNIK (01.10.2021 - 31.10.2021)

 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu "Przebudowa DK19 w obrębie Węzła Strzeszkowice - dodatkowe etapy robót",
 • Przekazano do Zamawiającego Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu "Przebudowa DK19 w obrębie Węzła Strzeszkowice - dodatkowe etapy robót",
 • Przekazano do zaopiniowania Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu "Przebudowa DK19 w obrębie Węzła Strzeszkowice - dodatkowe etapy robót",
 • Przekazano do akceptacji i opieczętowania pieczęcią "do realizacji":
  1) Projekt Wykonawczy TOM XI.I_01_F - Projekt obiektów budowlanych na obszarze MOP Radawiec i MOP Zemborzyce - architektura 
  2) Projekt Wykonawczy TOM XI_02 - Projekt obiektów budowlanych na obszarze MOP Radawiec i MOP Zemborzyce - branża konstrukcyjna
  3) Projekt Wykonawczy TOM XI.I_04_F - Projekt obiektów budowlanych na obszarze MOP Radawiec - branża sanitarna
  4) Projekt Wykonawczy TOM XI.I_04_F - Projekt obiektów budowlanych na obszarze MOP Zemborzyce - branża sanitarna
  5) Projekt Wykonawczy TOM XI_03_F - Projekt obiektów budowlanych na obszarze MOP Radawiec i MOP Zemborzyce - branża elektryczna
  6) Przedmiar Robót TOM XIII.22_01/02_2 - Projekt obiektów budowlanych na obszarze MOP Radawiec i MOP Zemborzyce - branża architektoniczno-konstrukcyjna
  7) Przedmiar Robót TOM XIII.22_03 - Projekt obiektów budowlanych na obszarze MOP Radawiec i MOP Zemborzyce - branża elektryczna
  8) Przedmiar Robót TOM XIII.22_04 - Projekt obiektów budowlanych na obszarze MOP Radawiec i MOP Zemborzyce - branża sanitarna
  9) Projektowana charakterystyka energetyczna

Dodatkowo w miesiącu październiku prowadzono:

 • Prace końcowe nad Tymczasową Organizacją Ruchu,
 • Prace końcowe nad korygowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości na bazie zatwierdzonych przez Inżyniera poszczególnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego

 

Ostatnia aktualizacja:
08.08.2022
Liczba odsłon: