/ Postęp prac projektowych

STYCZEŃ (01.01.2021 - 31.01.2021)

 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu "Objazd Drogi powiatowej nr 2259L w Strzeszkowicach",
 • Przekazano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu "Objazd Drogi powiatowej nr 2259L w Strzeszkowicach",
 • Przekazano do Starostwa Powiatowego w Lublinie Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu "Objazd Drogi powiatowej nr 2259L w Strzeszkowicach",
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu dokumentację geodezyjną, kartograficzną oraz formalno-prawną związaną z czasowym korzystaniem z nieruchomości,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Techniczny bypassa - Tymczasowy objazd drogi powiatowej nr 2267L w Strzeszkowicach,
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Techniczny bypassa - Tymczasowy objazd drogi powiatowej nr 2259L w Strzeszkowicach,
 • Przekazano do wyjaśnienia ws. Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu "Budowa drogi S19 na istniejącym odcinku drogi krajowej nr 19 od km 320+500 do km 326+260, Część I odcinek od km 320+500 do km 324+800 Aneks nr 3",
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu "Budowa obiektów mostowych WD-4, WD-6, WD-9, WD-10, w ciągu dróg powiatowych i gminnych - Aneks nr 2 - Zamknięcie Drogi powiatowej 2267L w miejscowości Krebsówka z poprowadzeniem ruchu objazdem przez drogę dojazdową DD28 i drogę wojewódzką  DW835",
 • Przekazano do Komendy Miejskiej Policji Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu "Budowa obiektów mostowych WD-4, WD-6, WD-9, WD-10, w ciągu dróg powiatowych i gminnych - Aneks nr 2 - Zamknięcie Drogi powiatowej 2267L w miejscowości Krebsówka z poprowadzeniem ruchu objazdem przez drogę dojazdową DD28 i drogę wojewódzką  DW835",
 • Przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu "Budowa obiektów mostowych WD-4, WD-6, WD-9, WD-10, w ciągu dróg powiatowych i gminnych - Aneks nr 2 - Zamknięcie Drogi powiatowej 2267L w miejscowości Krebsówka z poprowadzeniem ruchu objazdem przez drogę dojazdową DD28 i drogę wojewódzką  DW835",
 • Przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu "Budowa obiektów mostowych WD-4, WD-6, WD-9, WD-10, w ciągu dróg powiatowych i gminnych - Aneks nr 2 - Zamknięcie Drogi powiatowej 2267L w miejscowości Krebsówka z poprowadzeniem ruchu objazdem przez drogę dojazdową DD28 i drogę wojewódzką  DW835",
 • Przekazano do Straży Pożarnej Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu "Budowa obiektów inżynierskich WD-4, WD-6, WD-9, WD-10, w ciągu dróg powiatowych i gminnych - Aneks  - Zmiana przebiegu bypassa w ciągu Drogi powiatowej 2267L",
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt bypassu - Budowa jezdni głównych DK19 w km 321+900

Dodatkowo w miesiącu styczniu prowadzono:

 • Prace końcowe nad Tymczasową Organizacją Ruchu wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Prace końcowe nad przedmiarami wraz z przekazaniem opracowań,
 • Prace końcowe nad korygowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z przekazaniem części opracowań,
 • Przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości na bazie zatwierdzonych przez Inżyniera poszczególnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego

 

Ostatnia aktualizacja:
26.09.2022
Liczba odsłon: